Christelijk IKC De Wijngaard

Druivengaarde 9 3344 PK Hendrik-Ido-Ambacht

  • We werken met taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen op drie niveaus.
  • Schoolfoto van Christelijk IKC De Wijngaard
  • Met behulp van scheerschuim op de tafels ontwikkelen we de grove motoriek.
  • De kinderen uit de bovenbouw houden een voorleeswedstrijd.
  • Een impressie van een muziekles in de onderbouw. In de bovenbouw zijn de boomwheckers heel populair.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij streven naar stabiliteit. Desondanks kan het voorkomen dat er bij ziekte/afwezigheid van de leerkrachten meerdere personen verdeeld over de week voor de groep staan. We zullen dit altijd communiceren via klasbord of mail. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Extra mogelijkheden op deze school

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We zijn een kindcentrum. Dit betekent dat we opvang en onderwijs verzorgen als één team. 

Terug naar boven