Kindcentrum Talentrijk

Theo Driessenhof 35 5709 BA Helmond

  • Schoolfoto van Kindcentrum Talentrijk
  • Schoolfoto van Kindcentrum Talentrijk
  • Schoolfoto van Kindcentrum Talentrijk
  • Schoolfoto van Kindcentrum Talentrijk
  • Schoolfoto van Kindcentrum Talentrijk

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In mei 2018 hebben we weer leerlingvragenlijsten afgenomen. Deze onderzoeken nemen we met regelmaat af via de tevredenheidsvragenlijsten van Parnassys en zijn bedoeld om een beeld te krijgen over hoe het welbevinden van kinderen is en wat hun mening is over de veiligheid bij Daltonschool Talentrijk. De leerlingen van de leerjaar 5 t/m 8 hebben meegedaan aan het onderzoek.  

Daarnaast hebben we in oktober 2018 leerlingtevredenheidsonderzoeken afgenomen. Deze onderzoeken geven ons een beeld van de beleving van kinderen bij Talentrijk en hun tevredenheid. De onderzoeken worden gedeeld met de collega's en hier komen aandachtspunten uit die worden besproken binnen het team, wat weer leidt tot interventies. De tevredenheidsonderzoeken zijn afgenomen bij de leerlingen van leerjaar 6 t/m 8.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In oktober 2018 hebben we weer ouderbetrokkenheidsonderzoeken afgenomen. Deze onderzoeken nemen we met regelmaat af via de tevredenheidsvragenlijsten van Parnassys of met behulp van een extern bureau. Deze onderzoeken zijn bedoeld om een beeld te krijgen over hoe tevreden de ouders zijn over Daltonschool Talentrijk. Alle ouders van Daltonschool Talentrijk hebben een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het onderzoek. 
De uitkomsten uit de tevredenheidsonderzoeken zijn input om mee te nemen in onze jaarplannen en om onze onderwijs kwaliteit te verbeteren.   

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven