Daltonkindcentrum Talentrijk

Theo Driessenhof 35 5709 BA Helmond

  • Schoolfoto van Daltonkindcentrum Talentrijk
  • Schoolfoto van Daltonkindcentrum Talentrijk
  • Schoolfoto van Daltonkindcentrum Talentrijk
  • Schoolfoto van Daltonkindcentrum Talentrijk
  • Schoolfoto van Daltonkindcentrum Talentrijk

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Daltonkindcentrum Talentrijk.

We zijn een kindcentrum waar kinderen, medewerkers en ouders respectvol met elkaar omgaan. Een kindcentrum waar kinderen graag naar toe gaan; waar ze zich ontwikkelen in een prettige en veilige omgeving. We zijn een Daltonkindcentrum met een duidelijke structuur in organisatie en onderwijsaanbod. We bieden goed onderwijs, gebaseerd op waarden en normen. De uitgangspunten: samenwerken, zelfstandigheid, (keuze)vrijheid, effectiviteit en reflectie staan centraal met als belangrijkste uitgangspunt voor ons handelen: het kind!
“Leren doe je elke dag!” en kan alleen plaatsvinden vanuit veiligheid en acceptatie en door initiatief en betrokkenheid.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Samenwerken
  • Vrijheid in Gebondenheid
  • Effectiviteit
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
220
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Bij kindcentrum Talentrijk ontvangt elke ouder een jaarkalender, waarop precies staat beschreven welke activiteiten er plaatsvinden in de komende periodes. Ook is de kalender gedigitaliseerd en staat op onze website aangegeven welke activiteiten er op de planning staan. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Bij Dalton-Kindcentrum Talentrijk zijn we ervan overtuigd dat leren alleen kan plaatsvinden vanuit veiligheid en acceptatie en door initiatief en betrokkenheid. Iedereen mag bij Dalton-Kindcentrum Talentrijk worden wie ze zijn. Met behulp van de kernwaarden van ons Daltononderwijs willen we omgeving creëren waarin onze kinderen hun vaardigheden, talenten en zichzelf zo optimaal mogelijk ontwikkelen.

Terug naar boven