CBS De Kievitsheuvel

Korfgraaf 10 4174 GM Hellouw

  • Schoolfoto van CBS De Kievitsheuvel
  • Schoolfoto van CBS De Kievitsheuvel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op het moment dat we een ziekmelding krijgen of een leerkracht om een andere reden afwezig is, zoeken we contact met IPPON personeelsdiensten. Zij nemen ons het zoeken naar een vervangende leerkracht uit handen. IPPON beschikt over een ruim bestand van gekwalificeerde leerkrachten. Stichting CPOB heeft ook vaste poolers in dienst, die via Ippon als eerste worden ingezet bij afwezigheid van een leerkracht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

CBS De Kievitsheuvel  biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 12 jaar. Zoals in het schoolondersteuningsprofiel(SOP) uitgebreid is te lezen, hebben we op onze school gekwalificeerde leerkrachten, een internbegeleider, een onderwijsassistent die jongste kleuters begeleidt en werkt met het programma 'Bouw' met leerlingen met  dyslexie. Daarnaast is een van de leerkrachten bevoegd RT'er; deze leerkracht begeleidt 2 dagdelen leerlingen die extra onderwijsbehoeften hebben. Omdat we een gedifferentieerd aanbod hebben, kunnen nagenoeg alle leerlingen geplaatst worden op onze school. De grenzen van onze mogelijkheden staan beschreven in het SOP.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Als team van CBS De Kievitsheuvel gaan we in het schooljaar 2022-2023 de cursus EDI (Expliciete directe instructie) volgen. Op die manier zal er een betere doorgaande lijn zijn in het geven van instructie. Zo zullen leerlingen nog beter op eigen niveau instructie ontvangen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voorschoolse educatie wordt aangeboden in  Waardenburg of Haaften. Vroegschoolse educatie is bedoeld voor groep 1 en 2 van de basisschool. De Kievitsheuvel is verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het programma: Bas gaat naar school.

Terug naar boven