CBS De Kievitsheuvel

Korfgraaf 10 4174 GM Hellouw

Schoolfoto van CBS De Kievitsheuvel

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Het onderzoek leerlingtevredenheid is in het schooljaar 2022-2023 afgenomen. Als team van CBS De Kievitsheuvel zijn we blij met deze uitslag. Met name het feit dat leerlingen zich veilig voelen op school, geeft aan dat er een goede sfeer wordt ervaren.
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Mooi om te zien dat ouders ervaren dat de kinderen zich zo veilig voelen op onze school!

Dat de waardering voor de contacten met de school iets lager uitvalt dan we zouden mogen verwachten, is verklaarbaar in een schooljaar met de nodige coronamaatregelen en we alleen via het beeldscherm contact hebben gehad met de ouders

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven