CBS De Kievitsheuvel

Korfgraaf 10 4174 GM Hellouw

  • Schoolfoto van CBS De Kievitsheuvel
  • Schoolfoto van CBS De Kievitsheuvel

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Het onderzoek leerlingtevredenheid is in het schooljaar 2020-2021 afgenomen. Als team van CBS De Kievitsheuvel zijn we blij met deze uitslag. Met name het feit dat leerlingen zich veilig voelen op school, geeft aan dat er een goede sfeer wordt ervaren.
Tevredenheid
8,3

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Mooi om te zien dat ouders ervaren dat de kinderen zich zo veilig voelen op onze school!

Dat de waardering voor de contacten met de school iets lager uitvalt dan we zouden mogen verwachten, is verklaarbaar in een schooljaar met de nodige coronamaatregelen en we alleen via het beeldscherm contact hebben gehad met de ouders

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven