School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos

Bolwerk 46 3221 VJ Hellevoetsluis

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op ons Schoolvenster.

Op SBO De Windroos wordt een fundament voor kennis en vaardigheden gelegd. Belangrijk vinden wij de focus op rekenen, taal en sociaal emotionele ontwikkeling.

Binnen onze speciale basisschool willen we kwalitatief goed onderwijs verzorgen. We vinden het van belang dat de school een veilige school is, waar ieder kind mag zijn zoals hij of zij is. Een school waar onderwijs zo goed mogelijk aansluit bij de specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de leerlingen, zodat zij zich naar hun mogelijkheden kunnen ontwikkelen.

We hopen u een beeld te geven van wie we zijn, voor wie we zijn en hoe we werken.

Benieuwd naar onze school? Maak dan gerust een afspraak voor een kennismaking en informatiegesprek.  

Vriendelijke groeten,

Team SBO De Windroos

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Begeleiding & ondersteuning
  • Kwaliteiten & succeservaringen
  • Respect Vertrouwen Veiligheid
  • Sociale zelfredzaamheid
  • Leerlijn 1F

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op SBO De Windroos bieden we onderwijs aan leerlingen met een ontwikkelingsachterstand op cognitief en/of op sociaal-emotioneel gebied in de leeftijd van  4  t/m 13 jaar.  Leerlingen stromen in vanuit het regulier basisonderwijs, een (medisch) kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of behandel- en-onderwijsgroep. Bij ons op school komen we tegemoet aan de specifieke ondersteunings- en instructiebehoeften van de leerlingen.

Instroom in SBO De Windroos kan door het hele schooljaar heen plaatsvinden. Voor een aanmelding dient een traject te worden gevolgd in samenwerking met het samenwerkingsverband Kindkracht. https://www.swvkindkracht.nl

Als wordt besloten dat het SBO de meest passende onderwijsplaats is voor een leerling nemen ouders contact op voor een afspraak met de locatieleider of intern begeleider van de school. Tijdens deze afspraak worden ouders rondgeleid en wordt over en weer verdere informatie uitgewisseld.

Weergave

Leerlingen
132
Landelijk gemiddelde
129

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden
’s Ochtends verzamelen de leerlingen voor schooltijd op het schoolplein. Na de bel om 8.20 uur gaan de leerlingen naar binnen. De leerkrachten staan bij de deur om de leerlingen welkom te heten. Aanvang van de lessen is 8.30 uur en om 14.30 uur gaat de school uit. De kinderen kunnen worden opgewacht op het schoolplein.Woensdag zijn de leerlingen om 12.00 uit. 

De leerlingen van de groep 1/2 blijven bij de leerkracht staan tot zij worden opgehaald. Indien dit niet door een ouder/verzorger wordt gedaan, dient dit bijtijds te worden doorgegeven. 

Continurooster In alle groepen krijgen de kinderen ’s morgens de gelegenheid iets te eten en/of te drinken. Iedere woensdag is fruit verplicht vanuit de 'Gezonde school' gedachte. Alle leerlingen blijven verplicht over op school. Het eten en drinken moet van thuis meegebracht worden.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven