Openbare Basisschool Meander

De Hucht 2 1851 ZC Heiloo

  • Een fijn gebouw in het midden van de wijk Ypestein.
  • In een veilige omgeving, met aandacht voor ieder kind en voor elkaar.
  • Spelend leren en ontdekken met moderne methodes.
  • Actief en betrokken, duidelijk en herkenbaar, open en met elkaar!
  • Openbaar onderwijs voor iedereen!

In het kort

Toelichting van de school

Vol trots en vertrouwen in beweging  

OBS Meander is de openbare basisschool in Ypestein waar alle kinderen welkom zijn en met plezier leren! Ons onderwijs gaat uit van de volgende 3 pijlers:

Kind in beweging

Kinderen zijn betrokken bij hun leerproces en hebben inzicht in eigen vaardigheden en kwaliteiten

Onze kinderen groeien op in een maatschappij die volop in beweging is en wij bereiden ze voor op hun toekomst in een samenleving die snel verandert. Dat betekent dat we niet alleen kennis bijbrengen, maar ook vaardigheden die daarvoor nodig zijn, zoals samenwerken, communiceren en presenteren. Het ontdekken waar je kwaliteiten liggen geeft vertrouwen, wat een positief effect heeft op de schoolprestaties.

Onderwijs in beweging

Aanleren van sociale, motorische en cognitieve competenties door middel van beweging

Binnen ons onderwijs maken wij onder andere gebruik van beweging om doelen te behalen. Door te bewegen zijn de kinderen meer betrokken en wordt de les met veel plezier ervaren, waardoor het geleerde beter onthouden wordt.

Team in beweging

Samen in ontwikkeling voor goed toekomstig onderwijs

Als team werken wij samen, met elkaar en voor elkaar. Wij zijn bewust van elkaars kwaliteiten en benutten deze. Wij blijven ons professionaliseren op zowel individueel als teamniveau. Met als doel goed onderwijs voor alle kinderen!

‘je kunt de tafels leren door ze te stampen in je hoofd, maar ook door ze te springen op het schoolplein!'

Wilt u meer weten over OBS Meander, neem dan contact met mij op voor het maken van een afspraak. tel. 0725339935

Marieke Grijpma

Directeur OBS Meander

Obs Meander valt onder onder bestuur van de Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB). De ISOB-scholen staan garant voor kwalitatief hoogwaardig openbaar basisonderwijs. Iedere leerling kan zich in een veilige en uitdagende leeromgeving veelzijdig ontwikkelen.

www.isob.net

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bewegend leren
  • Zelfstandigheid
  • Zelfvertrouwen
  • Omgaan met elkaar
  • Rust en structuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2020 telde obs Meander 177 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Gedurende het schooljaar stromen er in groep 1 nieuwe leerlingen in.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
177
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze school is gehuisvest in gebouw 'De Kring'.

In onze school zit de BSO van Forte Kinderopvang. Zij verzorgen naschoolse opvang en peuteropvang. In het gebouw zit ook het wijkcentrum 'De Ypsalon' waarin de BSO van Kits Oonlie zit. Zij verzorgen voorschoolse én naschoolse opvang.

Op deze manier is de opvang van uw kind voor en na de reguliere onderwijstijd onder 1 dak geregeld.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven