Openbare Basisschool Meander

De Hucht 2 1851 ZC Heiloo

  • Een fijn gebouw in het midden van de wijk Ypestein.
  • In een veilige omgeving, met aandacht voor ieder kind en voor elkaar.
  • Spelend leren en ontdekken met moderne methodes.
  • Actief en betrokken, duidelijk en herkenbaar, open en met elkaar!
  • Openbaar onderwijs voor iedereen!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op deze pagina staan de resultaten van het schooljaar 2018-2019. In het schooljaar 2019-2020 hebben de kinderen geen eindtoets gemaakt i.v.m. de Corona-maatregelen. 

Alle leerlingen hebben in 2018-2019 de IEP eindtoets gemaakt. 

De gemiddelde score op deze eindtoets was 86.9, wat zeer ruim boven het landelijk gemiddelde is. Evenals de scores op de IEP eindtoets van de voorgaande jaren, zoals af te lezen is in de diagrammen hieronder.


Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school worden de leerlingen van groep 3 tot en met 8 twee keer per jaar getoetst (Cito). De resultaten hiervan worden verzameld en geanalyseerd in en met behulp van ESIS (Leerling Volg Systeem). De resultaten geven niet alleen een indicatie van de beheersing van de stof van de leerlingen, maar geeft ons ook inzicht in hoeverre onze manier van lesgeven is beklijft, of dat interventies in het onderwijsaanbod noodzakelijk zijn.

Buiten deze halfjaarlijkse Cito toetsen maken wij gebruik van methode gebonden toetsen om te zien hoe de voortgang van onze leerlingen verloopt. Deze uitslagen worden twee keer per jaar geëvalueerd en indien nodig wordt het aanbod dan opnieuw afgestemd. Uiteraard wordt dit in samenspraak met ouders gedaan.

We toetsen om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen en daarmee het onderwijs optimaal te kunnen afstemmen op de leerling. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies op obs Meander wordt gebaseerd op observaties van de leerkrachten, de methodes en het leerlingvolgsysteem. Op deze manier worden leerlingen doorverwezen naar een passende plek in het voortgezet onderwijs.

Door de terugkoppeling vanuit het voortgezet onderwijs weten wij dat de adviezen conform de verdere uitstroom van de leerlingen zijn.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2014 is ruim boven het landelijk gemiddelde gescoord op de Cito Eindtoets. 

In juni 2014 heeft de onderwijsinspectie een kwaliteitsverbeteronderzoek uitgevoerd op obs Meander. In het verslag waardeert de inspecteur het enthousiasme en de betrokkenheid van het team en constateert dat ingezette verbeteringen in het onderwijs, succesvol worden uitgevoerd en dat de school zich op verschillende gebieden aan het ontwikkelen is. 

Obs Meander heeft een basisarrangement van de onderwijsinspectie, wat inhoudt dat kwaliteit van het onderwijs als voldoende wordt beoordeeld. 


Terug naar boven