De Zuidwester

Boekenstein 43 1852 WS Heiloo

  • Bewegend leren speelt bij ons een grote rol!
  • We werken op papier en af en toe ook digitaal. Zo leren kinderen de digitale vaardigheden maar ook de ondersteuning van uitwerken op papier.
  • Elk jaar richten we met de kinderen een museum in met hun eigen werk. Laat maar zien waar je trots op bent!
  • Leren doe je niet alleen, door overleggen met elkaar begrijpen kinderen de lesstof beter. En het is ook leuk!
  • Op ons grote groene schoolplein vindt elk kind een plekje om fijn te spelen!

Het team

Toelichting van de school

We werken met een enthousiast en professioneel team, waarin een goede samenwerking en professionele ontwikkeling centraal staat. Er is sprake van een prettige sfeer en collegialiteit onderling. Het is een fijne school om te werken!

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof wordt er indien mogelijk een beroep gedaan op de duo leerkracht, als dat niet lukt dan gaan we op zoek naar een invalleerkracht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Zuidwester werken we volgens een heldere en voor de kinderen voorspelbare structuur. Hierdoor wordt er maximaal gebruik gemaakt van de leertijd en komen alle domeinen uitgebreid aan bod. We bespreken met de kinderen de leerdoelen voorafgaand aan elke les. De methodes die we op school gebruiken sluiten goed aan bij onze visie op leren en het inrichten van de structuur gedurende de dag. Ook de creatieve en sportieve vakken hebben een vaste plek op het rooster.  

Omdat niet elk kind op dezelfde wijze leert verweven we onze 4 pijlers in de lessen, zo krijgt elk kind elke dag opnieuw de kans om te schitteren in zijn of haar talent. Actief en samenwerkend leren zijn een vast onderdeel van onze lesopbouw om elk kind actief te betrekken bij de instructie en de verwerking. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de onderbouwgroep wordt goed gekeken naar wat de kinderen nodig hebben als ontwikkelings- en onderwijstijd. Vakgebieden worden geïntegreerd in een thema aangeboden. Op deze manier profiteert ieder kind van effectieve leertijd maar wel aangeboden binnen de belevingswereld van de kinderen. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Per klas kan worden afgeweken van bovenstaande tijden als blijkt dat de leerlingen meer of minder tijd nodig hebben om de doelen voor een bepaald vakgebied te behalen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op de Zuidwester is een Intern begeleider werkzaam, Marjolein Selling. Marjolein is op woensdag en donderdag op school voor de IB taken, op maandag en om de week op dinsdag staat zij in groep 8. 

We hebben twee rekencoördinatoren, een taalcoördinator, een vakleerkracht bewegingsonderwijs, een Engelse taal specialist, een cultuurcoördinator, een leerkracht met kennis op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid en een gedragsspecialist in opleiding bij ons op school om collega's, ouders en leerlingen te ondersteunen bij een specifieke hulpvraag. 

Doordat we leerkrachten hebben met een stuk extra expertise zien we dat kinderen gedurende de school in elk jaar iets van de passie van deze leerkrachten meekrijgen. U kunt hierbij denken aan; extra muziek en kunst bij de leerkracht die ook cultuurcoördinator is, extra sport bij de leerkracht die ook vakleerkracht is, extra lessen over de kennis van de wereld bij de leerkracht die hier veel van weet, dagelijks Engels spreken bij de vakleerkracht Engels. Ook hierin kunnen we kinderen extra in hun kracht zetten en talenten naar voren halen. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Er is regelmatig overleg met de peuterspeelzaal, enkele thema's worden gezamenlijk uitgewerkt en de peuters worden betrokken bij de festiviteiten op school.

Terug naar boven