De Zuidwester

Boekenstein 43 1852 WS Heiloo

  • Bewegend leren speelt bij ons een grote rol!
  • We werken op papier en af en toe ook digitaal. Zo leren kinderen de digitale vaardigheden maar ook de ondersteuning van uitwerken op papier.
  • Elk jaar richten we met de kinderen een museum in met hun eigen werk. Laat maar zien waar je trots op bent!
  • Leren doe je niet alleen, door overleggen met elkaar begrijpen kinderen de lesstof beter. En het is ook leuk!
  • Op ons grote groene schoolplein vindt elk kind een plekje om fijn te spelen!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van OBS deZuidwester

“Ieder kind sterk in zijn eigen talent”

Het team van de Zuidwester laat u graag zien hoe wij goed onderwijs geven en hoe wij de ontwikkeling en het leren van ieder kind inspireren en stimuleren. Een veilige en stabiele leeromgeving is hierbij van groot belang.

Wij gaan uit van het talent van ieder kind, om hier gericht aandacht aan te besteden werken we vanuit 4 pijlers;

- Wetenschap en Techniek
- Sport en Spel
- Kunst en Cultuur
- Burgerschap en Maatschappij.

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze school, kijk voor meer informatie op www.obsdezuidwester.nl

Of mail naar info.zuidwester@isobscholen.nl om een afspraak te maken. 

De Zuidwester valt onder bestuur van de ISOB. ISOB-scholen staan garant voor kwalitatief hoogwaardig openbaar basisonderwijs.

www.isob.net

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Structuur
  • Beweging
  • Talent
  • Engels
  • Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal van De Zuidwester ligt rond de 130 leerlingen, door de vergrijzing binnen het dorp hebben we te maken (gehad) met een dalend leerlingaantal. In het huidige schooljaar zien we het leerlingaantal stabiliseren.

Onze kleuters leren en spelen in een gecombineerde groep 1 en 2, de andere groepen zijn of enkel of gecombineerd.
De school is verdeeld in drie bouwen: de onderbouw, middenbouw en bovenbouw, waarbij iedere bouw een eigen ingang heeft.

Voor de jongste kinderen is er een apart speelplein, de andere kinderen spelen op ons mooie grote groene plein met volop mogelijkheden voor sport en spel.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
127
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Opvang voor vakanties en vrije dagen wordt geregeld via Forte Kinderopvang waar de Zuidwester een samenwerkingsovereenkomst mee heeft.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven