De Zuidwester

Boekenstein 43 1852 WS Heiloo

Elk jaar kiest de Zuidwester een goed doel om aan mee te werken, zoals hier "Wandelen voor Water" van Simavi.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van OBS deZuidwester

“Met de Zuidwester bent u met uw kind op de juiste koers!”

Wij zijn trots op onze school!

Het team van de Zuidwester laat u graag zien welk onderwijs er wordt gegeven en hoe wij de ontwikkeling en het leren van ieder kind inspireren en stimuleren. Een veilige en stabiele leeromgeving is hierbij van groot belang.

Onze belangrijkste pijlers zijn: Structuur, Creativiteit,Beweging en Engels vanaf groep 1.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de website: www.obsdezuidwester.nl

Indien u nog vragen heeft of een keer langs wilt komen, kunt u een afspraak maken.

De Zuidwester valt onder bestuur van de ISOB. ISOB-scholen staan garant voor kwalitatief hoogwaardig openbaar basisonderwijs.

www.isob.net

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Structuur
  • Beweging
  • Creativiteit
  • Engels

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal van OBS de Zuidwester is de laatste jaren redelijk stabiel en ligt rond de 185 leerlingen. Hiermee zijn wij een middelgrote school. De school is verdeeld in drie bouwen: de onderbouw, middenbouw en bovenbouw, waarbij iedere bouw een eigen ingang en speelplein heeft.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
148
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Opvang voor vakanties en vrije dagen wordt geregeld via Forte Kinderopvang waar de Zuidwester een samenwerkingsovereenkomst mee heeft.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven