De Zuidwester

Boekenstein 43 1852 WS Heiloo

Elk jaar kiest de Zuidwester een goed doel om aan mee te werken, zoals hier "Wandelen voor Water" van Simavi.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van OBS deZuidwester

“Ieder kind sterk in zijn eigen talent”

Het team van de Zuidwester laat u graag zien hoe wij goed onderwijs geven en hoe wij de ontwikkeling en het leren van ieder kind inspireren en stimuleren. Een veilige en stabiele leeromgeving is hierbij van groot belang.

Wij gaan uit van het talent van ieder kind, om hier gericht aandacht aan te besteden werken we vanuit 4 pijlers;

- Wetenschap en Techniek
- Sport en Spel
- Kunst en Cultuur
- Burgerschap en Maatschappij.

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze school, kijk voor meer informatie op www.obsdezuidwester.nl

Of mail naar info.zuidwester@isobscholen.nl om een afspraak te maken. 

De Zuidwester valt onder bestuur van de ISOB. ISOB-scholen staan garant voor kwalitatief hoogwaardig openbaar basisonderwijs.

www.isob.net

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Structuur
  • Beweging
  • Talent
  • Engels
  • Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal van OBS de Zuidwester ligt rond de 150 leerlingen, door de vergrijzing binnen het dorp hebben we te maken (gehad) met een dalend leerlingaantal. In het huidige schooljaar zien we het leerlingaantal stabiliseren en weer groeien. 

Er is van elke jaargroep 1 klas.
De school is verdeeld in drie bouwen: de onderbouw, middenbouw en bovenbouw, waarbij iedere bouw een eigen ingang en speelplein heeft.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
154
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Opvang voor vakanties en vrije dagen wordt geregeld via Forte Kinderopvang waar de Zuidwester een samenwerkingsovereenkomst mee heeft.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven