Kindcentrum De Duif

Marienstein 180 1852 SN Heiloo

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Duif
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Duif
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Duif
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Duif

Het team

Toelichting van de school

Kindcentrum De Duif beschikt over een professioneel team dat evenwichtig is samengesteld. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van groepsleerkrachten worden invalleerkrachten uit de invalpoule van onderwijsstichting Tabijn ingezet. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Kindcentrum De Duif maakt gebruik van enkelvoudige groepen in alle leerjaren. Alleen de twee groepen 1-2 zijn gecombineerd.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De besteding van de onderwijstijd in groep 1 en 2 is vastgelegd in het handboek: werken met kleuters op De Duif. Hierin zijn de vakgebieden beschreven en is een koppeling gemaakt met de thema-groepsplannen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de dagplannen is per groep aangegeven hoeveel tijd wij per vakgebied per week aan een vak besteden. Deze dagplannen zijn gebaseerd op de doelen uit het schooljaarplan. Indien nodig wordt het dagplan bijgesteld aan de hand van het early warning system.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Aanbod voor doelgroepen op kindcentrum De Duif

  • Leerlingen die behoefte hebben aan een leeromgeving die voorspelbaar en gestructureerd is.
  • Leerlingen die behoefte hebben aan passend onderwijs om leeftijds adequate teksten te lezen en te begrijpen (dyslexie).
  • Leerlingen die behoefte hebben aan passend rekenonderwijs.
  • Leerlingen die behoefte hebben aan een aangepaste, compenserende en toegankelijke omgeving (lichamelijk, audiologisch en/of visueel).
  • Leerlingen die behoefte hebben om het leren te ontwikkelen en zichzelf bij te kunnen sturen in het leren. (executieve functies)

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven