Kindcentrum De Duif

Marienstein 180 1852 SN Heiloo

 • Schoolfoto van Kindcentrum De Duif
 • Schoolfoto van Kindcentrum De Duif
 • Schoolfoto van Kindcentrum De Duif
 • Schoolfoto van Kindcentrum De Duif
 • Schoolfoto van Kindcentrum De Duif

In het kort

Toelichting van de school

De Duif, daar kom je verder mee!

Op kindcentrum De Duif leggen wij een goede basis voor de toekomst van elk kind. Met goed onderwijs, professionele opvang en zorg op maat onder één dak, bieden wij een omgeving waarin uwvkind zich optimaal kan ontwikkelen. Hier krijgen kinderen onderwijs, opvang en zorg van kindprofessionals die samen een team vormen. Ook worden de activiteiten in het kindcentrum op elkaar afgestemd. Op deze manier zorgen we voor een doorgaande lijn en een soepele overgang van opvang naar basisonderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Respectvol jezelf zijn
 • Presenteren met lef
 • Doelgericht leren en groeien
 • Ruimte voor talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kindcentrum De Duif werkt met enkelvoudige jaargroepen, twee groepen 3 en twee kleutergroepen 1-2. Wij zijn er trots op dat onze school de afgelopen jaren aanzienlijk is gegroeid

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
219
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Kindcentrum De Duif beschikt over onderstaande documenten. Kijk voor meer informatie op onze website

 • Schoolveiligheidsplan
 • Anti-pestprotocol
 • Meldcode Kindermishandeling
 • Social media protocol
 • School- en groepsregels
 • RI&E

Terug naar boven