Kindcentrum De Duif

Marienstein 180 1852 SN Heiloo

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Duif
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Duif
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Duif
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Duif

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij proberen uit alle leerlingen het beste te halen. De eindtoetsscores van kindcentrum De Duif liggen dan ook vaak ruim boven het landelijk gemiddelde. Leerlingen met een eigen leerlijn en kinderen die korter dan twee jaar bij ons op school zitten worden in de berekening niet meegenomen. Bij een aantal leerlingen nemen wij de NIO toets af, omdat deze toets in sommige gevallen beter aansluit bij de ontwikkeling van het kind.

In 2019-2020 zijn er landelijk geen eindtoetsen afgenomen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Kindcentrum De Duif werkt met een early warning system. Twee keer per jaar evalueren de groepsleerkrachten de tussentijdse resultaten en er worden nieuwe interventies en doelen opgesteld. De intern begeleider en directeur maken een schoolbrede analyse en plan van aanpak en koppelen terug naar het bestuur in een opbrengstgesprek.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De eindscores van kindcentrum De Duif liggen vaak boven het landelijk gemiddelde en de doorstroming naar het voortgezet onderwijs is goed. Leerlingen van De Duif worden in het voortgezet onderwijs geprezen om hun gemak in de omgang en positieve leerhouding. Ze zijn actief en hebben een betrokken houding bij de gemeenschap.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

CBS de Duif heeft al jaren het vertrouwen van de Inspectie. Daar zijn wij trots op. De Duif werkt bewust aan kwaliteit en gebruikt daarbij een systeem voor kwaliteitszorg. Daarmee werken wij continu aan de verbetering van ons onderwijs. 

In het kader van een bestuursonderzoek bij Stichting Tabijn, bezocht de Inspectie voor het Onderwijs in september 2019 CBS De Duif. De inspectie onderzocht het onderwijsaanbod, de kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur en waardeerde deze met ‘goed’. Het team van De Duif is trots op dit resultaat en gaat met de aanbevelingen aan de slag.

Terug naar boven