Kindcentrum Willibrord

Boekenstein 47 1852 WS Heiloo

  • Schoolfoto van Kindcentrum Willibrord
  • Schoolfoto van Kindcentrum Willibrord
  • Schoolfoto van Kindcentrum Willibrord
  • Schoolfoto van Kindcentrum Willibrord
  • Lezen is belangrijk! Daarom hebben we een mooie, actuele leesbieb!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Kindcentrum Willibrord

De Willibrord staat bekend als een prettige buurtschool waarin het kind centraal staat. Sinds juni 2022 zijn wij ook een volwaardig kindcentrum waarin we een ontwikkellijn bieden voor alle kinderen van 0-13 jaar. Binnen ons kleinschalig gebouw, waar iedereen elkaar kent en erbij hoort, wordt geleerd vanuit betrokkenheid. Rust, structuur en duidelijkheid zijn zichtbaar en kinderen voelen zich thuis in deze veilige en sfeervolle leeromgeving en ontwikkelen eigenwaarde, creativiteit en respect voor hun omgeving. De Willibrord biedt een prachtige, eigentijdse leeromgeving met veel ruimte voor de kinderen. 

“Goed in je vel, naar jouw topniveau!”  Dit is waar we iedere dag met enthousiasme aan werken. Dit doen we gelukkig niet alleen! We doen dit samen met alle betrokkenen: u als ouder/verzorger, de kinderen, partners van ons kindcentrum en andere betrokkenen! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gelukkig
  • Ontwikkeling
  • Uniek
  • Dynamisch

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn een relatief kleine locatie waarin iedereen elkaar kent. Kinderen dragen hierdoor ook zorg voor elkaar. Het hechte team geeft vorm aan de schoolontwikkeling waarin we samen verantwoordelijk zijn voor de kinderen.

Het leerlingenaantal van de school is, zoals in de tabel te zien, voorzichtig stijgend en blijft stabiel. We zien dat meer ouders en kinderen onze school bezoeken. Zowel onze prognoses en de prognoses vanuit de gemeente laten een groeiend leerlingen aantal zien.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
166
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Er zijn op school diverse protocollen aanwezig. Deze zijn op school in te zien. Op de website staan ook verwijzingen naar bijvoorbeeld het privacyreglement, het dyslexieprotocol en de jaar- en schoolgids.

Terug naar boven