Basisschool Heidepoort

Margrietstraat 2 4566 AN Heikant

Schoolfoto van Basisschool Heidepoort

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van een leerkracht wordt naar een invalkracht gezocht. In eerste instantie zullen we voor korte periodes voor vervangingen zo veel mogelijk een beroep doen op onze eigen leerkrachten, omdat dit bekende gezichten zijn voor de kinderen. Indien dit niet lukt of er voor een langere periode naar een invalkracht gezocht moet worden, wordt gekeken of er externe invalkrachten beschikbaar zijn.

Er worden in principe geen kinderen naar huis gestuurd, bij ziekte van één van de leerkrachten.

Indien er meerdere leerkrachten ziek zijn en er geen invalkrachten beschikbaar zijn, kunnen kinderen eventueel naar huis gestuurd worden. We zullen dit echter pas in het uiterste geval doen en u als ouders/verzorgers hierover benaderen. We sturen een kind nooit zonder medeweten van ouders naar huis.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken in jaargroepen en zijn georganiseerd in units. Unit onderbouw wordt gevormd door groep 1-2-3. In unit bovenbouw zitten groep 4-5-6-7-8.

Volgens onze verwachtingen starten we in het schooljaar '20-'21 met 13 leerlingen in cluster onderbouw. Deze onderbouwgroep heeft twee vaste leerkrachten. De groepsverantwoordelijkheid wordt gezamenlijk gedragen door juffrouw Anneriet en juffrouw Ingeborg . Juf Anneriet werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Juf Ingeborg op woensdag.

In cluster bovenbouw starten we in het schooljaar '20-'21 met 22 leerlingen. Juf Annique en meester Philip hebben de gezamenlijke groepsverantwoordelijkheid.  Juf Ingeborg staat op maandag en dinsdag voor deze groep. Juf Annique staat op woensdag, donderdag en vrijdag voor deze groep. Meester Philip  werkt de gehele week in deze groep.  

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd binnen Perspecto is vastgesteld om te voldoen aan de wettelijke eis van 7520 uur in een cohort van 8 jaar (min. 940 per jaar) De onderwijstijd zoals vastgelegd door onderwijsgroep Perspecto is voor onze school leidend. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Scholen hebben zorgplicht. Dat geldt dus ook voor onze school. Dat betekent dat wij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die bij ons worden aangemeld en leerlingen die al op school zitten. Wij zoeken in overleg met de ouders een passende plek. Op onze eigen school of, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school.

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben we vastgelegd welke ondersteuning wij kunnen bieden. Wij werken daarbij vanuit het bovenschoolse Ondersteuningsplan van Perspecto. Elk  kind ontwikkelt zich op  eigen tempo en heeft eigen mogelijkheden. Als school willen wij daar goed mee omgaan en willen we ieder kind tot zijn recht laten komen. Ieder kind bij ons op school verdient ondersteuning. Met ondersteuning wordt bedoeld het maatwerk dat wij bieden aan onze leerlingen naast het klassikale programma. In ons schoolondersteuningsplan beschrijven we concreet welke ondersteuning wij kunnen bieden aan onze leerlingen en wat de grenzen van onze zorg zijn. De leidende vraag is steeds wat heeft deze leerling nodig om beter te kunnen leren en zich te kunnen ontwikkelen.

Het is de taak van het onderwijs om dit optimaal tot zijn recht te laten komen door te denken in kansen. Kansen die bij alle kinderen te ontdekken zijn. We handelen doelgericht. We praten over wat een kind nodig heeft. Maar nog belangrijker: we praten mét het kind wat het nodig heeft.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven