Basisschool Heidepoort

Margrietstraat 2 4566 AN Heikant

Schoolfoto van Basisschool Heidepoort

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019-2020 is de landelijke eindtoets voor groep 8 niet doorgegaan in verband met de corona-crisis.

Voor de Centrale Eindtoets behaalden we in 2019 een gemiddelde standaardscore van 200,4. Dat was onvoldoende m.b.t. inspectienormen. en ook iets onder onze verwachtingen. Voor de inspectie lag de ondergrens op 203,9.

We zijn van mening dat we de individuele leerlingen wel optimaal begeleid hebben en deze leerlingen op een vervolgonderwijstype hebben kunnen plaatsen wat past bij hun individuele talenten en capaciteiten. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

We bepalen regelmatig de tussenresultaten door observaties en de afname van methode-toetsen. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen (CITO-toetsen). De resultaten van de toetsen worden geanalyseerd door middel van actielijsten.

Bij de methode-onafhankelijke toetsen wordt er vooral gekeken of de groep genoeg gegroeid is in vaardigheidsscore, maar ook of de leerlingen individueel een goede groei hebben doorgemaakt. De minimale groei op leerling- of groepsniveau worden gehaald uit de lijsten van HCO. Vervolgens worden er doelen gesteld en acties geformuleerd voor de komende periode.Twee keer per jaar worden de resultaten van de CITO-toetsen geanalyseerd. Het zorgteam bereidt de bespreking voor door een overzicht te maken van de resultaten van de  CITO-toetsen. Het zorgteam formuleert vooraf de zorgsignalen die te zien zijn. In het team gaan we op zoek naar verklaringen, maar vooral naar passende interventies. We gaan oplossingsgericht te werk: we stellen doelen, kiezen passende interventies en evalueren na een periode.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen dat naar de diverse vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar. Het is afhankelijk van de samenstelling van groep 8. Welke vorm van voortgezet onderwijs haalbaar is, hangt niet alleen af van de kwaliteit van de basisschool, maar ook van de aard en aanleg van het kind. We stellen ons ten doel het maximale uit elk kind te halen en ervoor te zorgen dat de kinderen in de voor hen meest geschikte vorm van het voortgezet onderwijs terecht komen.We gaan bij het advies uit van de resultaten die de leerling dit schooljaar én voorgaande jaren heeft behaald en we kijken naar het totale beeld dat we van de leerling hebben. Daar hoort ook bijvoorbeeld ook werkhouding, huiswerkattitude, inzet, belangstelling, en zelfstandigheid bij.

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven