Basisschool Heidepoort

Margrietstraat 2 4566 AN Heikant

Schoolfoto van Basisschool Heidepoort

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

Fijn dat u interesse heeft in onze school. Wij hopen dat u via dit Schoolvenster van Basisschool Heidepoort de informatie kunt vinden die u zoekt. Indien u nog vragen heeft kunt u altijd contact opnemen.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Basisschool Heidepoort. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school.

Voor meer informatie over onze school kunt u ook terecht op onze website.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samen
  • enthousiast
  • veilig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De instroom was het afgelopen schooljaar groter dan verwacht, mede door de brede voorziening mbt kinderopvang (voor kinderen van 0-12 jaar) en vakantieopvang die we kunnen bieden. Het pilot-project rondom gratis kinderopvang zorgt dat steeds meer Heikantse ouders voor ons kindcentrum kiezen. Het is een aanbod wat ouders en kinderen waarderen. Ook de startgroep voor 2-3-jarigen (5 dagdelen peuterspeelzaal, waarbij ouders er maar 2 betalen) zorgt ervoor dat Heikantse kinderen steeds meer naar onze school komen. De prognose is dat op 01-02-2024 60 leerlingen onze school bezoeken. De komende jaren zal het leerlingaantal tussen de 55 en 60 schommelen.

Basisschool Heidepoort is volgens de schoolweging qua populatie een gemiddelde school. Hetgeen er op duidt dat onze leerlingen eigenlijk weinig van elkaar verschillen en dat we gemiddelde eindopbrengsten kunnen verwachten. Toch ervaren we in de praktijk grote verschillen en proberen we juist voor elk kind een passend aanbod te organiseren. Eén basisaanpak is niet voldoende.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
58
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven