Basisschool Heidepoort

Margrietstraat 2 4566 AN Heikant

Schoolfoto van Basisschool Heidepoort

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

Fijn dat u interesse heeft in onze school. Wij hopen dat u via dit Schoolvenster van Basisschool Heidepoort de informatie kunt vinden die u zoekt. Indien u nog vragen heeft kunt u altijd contact opnemen.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Basisschool Heidepoort. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school.

Voor meer informatie over onze school kunt u ook terecht op onze website.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • kind centraal
  • zorg voor elkaar
  • respect
  • autonomie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op teldatum 01-10-2019 hadden we 35 leerlingen op onze school. We eindigden het schooljaar 2019-2020 met 45 leerlingen. De prognose is dat er op 1-10-2020 40 leerlingen onze school bezoeken. Dit zal de komende jaren ongeveer zo blijven.

Onder impuls van de startgroepen en de in juni 2019 opgestarte BSO en kinderopvang én de opvang voor 0-2-jarigen vanaf 24-08-2020 wordt gestreefd het leerlingaantal op te stuwen naar 45 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
38
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 hanteren we voorlopig tot de kerstvakantie een continurooster: het vijf-gelijke-dagen-model. Hiermee wordt de in mei jl. gemaakte keuze voor een continurooster verlengd. We kunnen daarmee eventuele onverwachte ontwikkelingen in de Corona-crisis flexibel opvangen. Alle kinderen blijven nu tijdens de middagpauze op school eten.Voor alle groepen start de lestijd om 8.30 uur (de kinderen worden geacht om 8.25 u aanwezig te zijn) en de lestijd eindigt om 14.00 u. Gedurende het schooljaar zijn er 3 evaluatiemomenten, waarbij de mening van de ouders/verzorgers m.b.t. het continurooster gepeild wordt.

De tijden van voor- en naschoolse opvang zijn flexibel: een vroegere start of langer blijven is mogelijk. Graag overleg daarover met de kinderopvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven