Basisschool Onder De Linde

Past. Debijestraat 8 5963 AG Hegelsom

Schoolfoto van Basisschool Onder De Linde

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van basisschool Onder de Linde Hegelsom op de website van ‘Scholen op de kaart’ / ‘Vensters PO’. Onze school is één van de scholen van de Stichting Dynamiek Scholengroep. Onze school is onderdeel van het kindcentrum. Dat betekent dat we, in samenwerking met Het Nest,  een aanbod hebben voor alle kinderen van 0-12 jaar.

Wij zijn van mening dat een school veel meer is dan de resultaten die op deze pagina vermeld staan. Daarom willen we u vragen onze website, www.onderdelinde.nl , te bezoeken. Hierop vertellen we u over waar we voor staan, wat belangrijk is voor de interpretatie van de gegevens en de context waarin deze worden behaald. Voor vragen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de school info@onderdelinde.nl. Wilt u kennismaken met de school, dat kan natuurlijk altijd. Belt u voor een afspraak?

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een tweede thuis voor kinderen
  • Kinderen werken samen
  • Iedereen mag anders zijn
  • Goed geschoolde leerkrachten
  • Onderdeel van een kindcentrum

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Alhoewel in de regio veel krimp is, is het leerlingaantal van basisschool Onder de Linde redelijk stabiel.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
157
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven