De Bolderik

Het Geleer 33 5473 PG Heeswijk-Dinther

  • Schoolfoto van De Bolderik
  • Schoolfoto van De Bolderik
  • Schoolfoto van De Bolderik
  • Schoolfoto van De Bolderik
  • Schoolfoto van De Bolderik

In het kort

Toelichting van de school

Word de beste versie van jezelf!   Welkom op De Bolderik!  

Wij geloven dat jij de beste versie van jezelf wordt als je leert met je hoofd, hart en handen. Dat betekent dat we op De Bolderik doelbewust aandacht besteden aan onze onderwijsinhoud om kwaliteit van de (basis)domeinen zoals rekenen, taal en lezen te waarborgen. Het betekent ook dat we op De Bolderik spelenderwijs en bewegend wijs leren, dat ons onderwijs gericht is op ontdekken en ervaren in een uitdagende leeromgeving.

We leren je om zelfstandig te leren en te denken. Op de Bolderik ontdek jij wie je bent, waar je van houdt en waar je goed in bent. Dat maken we waar door te werken vanuit onze kernwaarden: VERBINDING, EIGENHEID, DOELBEWUST   

Nieuwsgierig? Kom kijken op De Bolderik!

Neem contact op met ons voor een individuele afspraak en rondleiding. Wij vertellen dan graag meer over onze visie en werkwijze en laten zien hoe we dat in de praktijk brengen.

SAAM*

OBS de Bolderik is onderdeel van SAAM*. SAAM* wordt gevormd door 27 scholen, ruim 6.600 kinderen en zo’n 650 collega’s. In onze Strategische uitgangspunten is het kind onze leidraad én is ieder kind onze opdracht. Onderwijs maak je samen met kinderen, ouders en collega’s. We doen actief mee in de maatschappij en zijn oprecht nieuwsgierig naar anderen. Elke school heeft zijn eigen verbinding met de wijk of het dorp. Iedereen is verantwoordelijk voor de hele school. Zo willen wij leren en werken.  We staan voor kind, onderwijs én kwaliteit. Bij ons mag je zijn wie je bent. We zijn wat we zeggen en zien elkaar. We maken geen onderscheid tussen kinderen, ouders, collega’s, directeuren en collega’s van bestuur. De mens staat centraal en niet de functie. We maken ruimte voor ontdekken, maken, leren, onderzoek en vakmanschap. We zijn nieuwsgierig en blijven ons ontwikkelen, individueel én collectief. We durven te twijfelen en maken keuzes. We stralen en schitteren en zijn trots op onszelf. We hebben het lef veranderingen aan te gaan, grenzen te verleggen en grenzen te stellen. We zien uit naar de toekomst en hebben plezier in ons werk. Ons onderwijs deugt. Wij zijn SAAM*.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbinding
  • Eigenheid
  • Doelbewust

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Steeds meer ouders maken een bewuste keuze voor De Bolderik. We zien dat terug in een behoorlijk groeiend leerlingenaantal.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
128
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We kiezen er bewust voor om niet, zoals momenteel de trend in Nederland is, over te gaan op een vijf gelijke dagen model of een continurooster. Wij willen dat ouders de keuzevrijheid behouden om te kiezen tussen thuis lunchen of overblijven. Hiermee volgen we het Fins/Zweeds onderwijsmodel: prestaties van kinderen en leerkrachten zijn creatiever en productiever na een goed ontspanmoment, thuis of binnen een schoolomgeving, passend bij het kind. Dit Fins/Zweeds-systeem scoort hoog op de world-ranking-list van kwalitatief goed onderwijs en oudertevredenheid.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven