De Bolderik

Het Geleer 33 5473 PG Heeswijk-Dinther

  • Schoolfoto van De Bolderik
  • Schoolfoto van De Bolderik
  • Schoolfoto van De Bolderik
  • Schoolfoto van De Bolderik
  • Schoolfoto van De Bolderik

In het kort

Toelichting van de school

Word de beste versie van jezelf!   Welkom op De Bolderik!  

Wij geloven dat jij de beste versie van jezelf wordt als je leert met je hoofd, hart en handen. Dat betekent dat we op De Bolderik doelbewust aandacht besteden aan onze onderwijsinhoud om kwaliteit van de (basis)domeinen zoals rekenen, taal en lezen te waarborgen. Het betekent ook dat we op De Bolderik spelenderwijs en bewegend wijs leren, dat ons onderwijs gericht is op ontdekken en ervaren in een uitdagende leeromgeving.

We leren je om zelfstandig te leren en te denken. Op de Bolderik ontdek jij wie je bent, waar je van houdt en waar je goed in bent. Dat maken we waar door te werken vanuit onze kernwaarden: VERBINDING, EIGENHEID, DOELBEWUST   

Nieuwsgierig? Kom kijken op De Bolderik! Neem contact op met ons voor een individuele afspraak en rondleiding. Wij vertellen dan graag meer over onze visie en werkwijze en laten zien hoe we dat in de praktijk brengen.

SAAM*

Onze school is onderdeel van SAAM* dat wordt gevormd door bijna dertig scholen, ruim 6.500 kinderen en zo’n 700 collega’s. In ‘SAAM* staat voor’ is het kind onze leidraad én is ieder kind onze opdracht. Onderwijs maak je samen met kinderen, ouders en collega’s. We doen actief mee in de maatschappij en zijn oprecht nieuwsgierig naar anderen. Elke school heeft zijn eigen verbinding met de wijk of het dorp. Iedereen is verantwoordelijk voor de hele school. Zo willen wij leren en werken.

We staan voor kind, onderwijs én kwaliteit. Bij ons mag je zijn wie je bent. We zijn wat we zeggen en zien elkaar. We maken geen onderscheid tussen kinderen, ouders, collega’s, directeuren en collega van bestuur. De mens staat centraal en niet de functie.

We maken ruimte voor ontdekken, maken, leren, onderzoek en vakmanschap. We zijn nieuwsgierig en blijven ons ontwikkelen, individueel én collectief. We durven te twijfelen en maken keuzes. We stralen en zijn trots op onszelf. We hebben het lef veranderingen aan te gaan, grenzen te verleggen en grenzen te stellen. We zien uit naar de toekomst en hebben plezier in ons werk.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbinding
  • Eigenheid
  • Doelbewust

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal kinderen liet in de afgelopen jaren een licht dalende trend zien. Dit had duidelijk een relatie met het aantal geboortes in ons voedingsgebied. Op dit moment zien we dat het aantal kinderen stabiliseert en we verwachten komend jaar weer een (licht) groeiend leerlingenaantal.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
109
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tussenschoolse opvang (TSO):
Sinds 2006 is elke basisschool verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang (TSO). De Bolderik heeft de organisatie en coördinatie uitbesteed aan Kinderstralen (organisatie gespecialiseerd in kindgerichte tussenschoolse opvang). Op De Bolderik bestaat de mogelijkheid om 3 keer per week over te blijven; op maandag, dinsdag en donderdag. De tussenschoolse opvang wordt verzorgd door een leuk team van gemotiveerde overblijfkrachten onder aansturing van een deskundige coördinator vanuit Kinderstralen.

We vinden het belangrijk dat uw kind de mogelijkheid krijgt om rustig te eten. Na het eten kan uw kind kiezen of hij/zij binnen wil spelen ofwel naar buiten wil. We doen dit graag in een gezellige en ontspannen sfeer waarbij ieder kind kan kiezen voor een activiteit die bij hem of haar past. Er gelden duidelijke regels, maar binnen deze regels zijn kinderen vrij om zich te vermaken met een leuke activiteit om zo tot ontspanning te komen. Wij bieden sport en spel, creativiteit en begeleiden de kinderen op sociaal gebied. Er komen regelmatig nieuwe materialen bij en we springen in op de vraag van de kinderen. D.m.v. scholing bouwen de overblijfkrachten deskundigheid op en dit komt ten goede aan het prettige verloop van het overblijven en het contact met de kinderen. We merken dat het voor de kinderen prettig is zich na een ochtend inspanning te kunnen ontspannen en opladen voor de middag. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat kinderen creatiever en productiever zijn na zo’n moment. Daarnaast is het een mooie gelegenheid om deze ‘vrije’ tijd in te vullen met leuke activiteiten, waar kinderen ook nog iets van op kunnen steken. Een aantal extra activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden; - de natuur in met de natuurpedagoog, - koken, - picknicken op het plein met mooi weer, - drumworkshop, - tuinieren in de moestuin van school, - loungebank timmeren en aankleden met zelfgemaakte kussens, - tostidagen voor groep 3 t/m 8, - dansworkshop, - pannenkoekendag voor groep 1-2. - Bij zomerse temperaturen mogen de kinderen zwemkleding meebrengen en heerlijk spelen met de sproeier. Kortom, het overblijven biedt allerlei mogelijkheden om leuk, leerzaam en actief bezig te zijn!

Buitenschoolse opvang (BSO):
De Bolderik heeft een samenwerkingsovereenkomst met Kinderopvang Kindertuin. Zij verzorgen buitenschoolse opvang van 7.00 – 19.00 uur voor kinderen van 4 t/ m 12 jaar. Humankind kinderopvang verzorgt opvang op een locatie buiten de school in Heeswijk-Dinther. De medewerkers halen de kinderen op en gaan te voet of per taxibus naar de opvanglocatie.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven