De Bolderik

Het Geleer 33 5473 PG Heeswijk-Dinther

  • Schoolfoto van De Bolderik
  • Schoolfoto van De Bolderik
  • Schoolfoto van De Bolderik

In het kort

Toelichting van de school

Word de beste versie van jezelf!   Welkom op De Bolderik!  

Wij geloven dat jij de beste versie van jezelf wordt als je leert met je hoofd, hart en handen. Dat betekent dat we op De Bolderik doelbewust aandacht besteden aan onze onderwijsinhoud om kwaliteit van de (basis)domeinen zoals rekenen, taal en lezen te waarborgen. Het betekent ook dat we op De Bolderik spelenderwijs en bewegend wijs leren, dat ons onderwijs gericht is op ontdekken en ervaren in een uitdagende leeromgeving.

We leren je om zelfstandig te leren en te denken. Op de Bolderik ontdek jij wie je bent, waar je van houdt en waar je goed in bent. Dat maken we waar door te werken vanuit onze kernwaarden: VERBINDING, EIGENHEID, DOELBEWUST   

Nieuwsgierig? Kom kijken op De Bolderik! Kom naar een van onze open ochtenden op woensdag 19-01-2022 of vrijdag 11-02-2022 of bel/email ons voor een individuele afspraak en rondleiding.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbinding
  • Eigenheid
  • Doelbewust

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal liet in de afgelopen jaren een licht dalende trend zien. Dit had duidelijk een relatie met het aantal geboortes in ons voedingsgebied. Op dit moment zien we dat het leerlingenaantal stabiliseert en we verwachten komend jaar weer een (licht) groeiend leerlingenaantal.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
120
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tussenschoolse opvang (TSO): Deze wordt verzorgd door ouders, aangestuurd door een deskundige overblijf-coördinator. De kinderen eten met vaste begeleiders in hun eigen groepsruimte. Hierna hebben ze de keuze om buiten te spelen of te kiezen voor een binnenactiviteit. Tijdens onze TSO worden regelmatig extra activiteiten georganiseerd, zoals o.a. drum-clinic, bezoek natuurpedagoog, modderdag, sportlessen.

Buitenschoolse opvang: Kindercentrum Kindertuin verzorgt buitenschoolse opvang in de school. In eerste instantie naschoolse opvang op maandag, dinsdag en donderdag. Op aanvraag is voorschoolse opvang op de schooldagen mogelijk. Evenals naschoolse opvang op woensdag en vrijdag. Kindercentrum Kindertuin verzorgt ook opvang en activiteiten tijdens de vakanties. In de zomervakantie is dat niet in de school maar op een andere locatie binnen Heeswijk-Dinther. Kinderopvang Humanitas verzorgt opvang op een locatie buiten de school in Heeswijk-Dinther. De medewerkers halen de kinderen op en gaan te voet of per taxibus naar de opvanglocatie.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven