De Bolderik

Het Geleer 33 5473 PG Heeswijk-Dinther

  • Schoolfoto van De Bolderik
  • Schoolfoto van De Bolderik
  • Schoolfoto van De Bolderik

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij vinden het resultaat van de eindtoets belangrijk maar vinden het schooladvies meer waarde hebben. Het schooladvies is gebaseerd op acht jaar ontwikkeling van het kind. Hierbij kijken we naar de totale ontwikkeling van het kind. We evalueren en analyseren de resultaten van ons lesaanbod en stellen bij waar nodig zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Het is gebleken dat onze schooladviezen passend zijn. Kinderen zijn goed voorbereid op het voortgezet onderwijs en stromen daar naar verwachting goed door. 


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Na hun overgang naar het voortgezet onderwijs volgen wij de loopbaan van de schoolverlaters een drietal jaren. Uit de terugkoppeling van de leer- en overgangsresultaten kunnen wij concluderen dat het schooladvies wat wij aan het eind van groep 8 geven een passend advies is.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 22 januari 2013 is de onderwijsinspecteur op bezoek geweest op De Bolderik. Aan het einde van dat bezoek vertelde de inspecteur dat zij zeer tevreden is over de kwaliteit van het onderwijs, de zorg en begeleiding van de leerlingen en over de resultaten.

De inspecteur geeft in haar rapport aan dat zij ziet dat de school goed in beeld heeft hoe de kinderen zich ontwikkelen, zowel wat betreft de leervakken als ook de sociale ontwikkeling. De school weet goed welke ondersteuning geboden moet worden aan individuele kinderen of aan een groep als dat nodig is.

Terug naar boven