Rooms Katholieke Basisschool Emmaus

Dr Saal van Zwanenbergln 115 5384 BV Heesch

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Emmaus

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Bs Emmaus. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende jaren verder uitgebreid.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Emmaus ziet de laatste jaren haar leerlingenaantal licht groeien.

Hiervoor is in samenwerking met de MR aannamebeleid vastgesteld. Ons nieuwe gebouw biedt maar plaats aan 18 groepen en wij willen de groepen niet te groot laten worden i.v.m. de kwaliteit van ons onderwijs. Meer hierover op onze website.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
492
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven