Basisschool Emmaus

Dr Saal van Zwanenbergln 115 5384 BV Heesch

Schoolfoto van Basisschool Emmaus

Het team

Toelichting van de school

Emmaus werkt in de praktijk met een MT. Hierin zit een directeur en twee teamcoördinatoren.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Door ziekte of afwezigheid van een groepsleraar kan uw kind te maken krijgen met een vervangende leraar. Wij streven ernaar de voortgang van het onderwijs en de rust in de groep zoveel mogelijk te waarborgen. Voor de inzet van vervangende leraren doen wij een beroep op de centrale vervangerspool. 

Indien vervanging of opvang niet mogelijk is, resteren er twee opties. De groep wordt verdeeld over andere groepen. Dit is beperkt mogelijk en slechts voor maximaal één dag. De andere optie is dat de kinderen van een groep één dag thuis blijft. Indien onze school genoodzaakt is deze optie te kiezen, worden ouders een dag van tevoren geïnformeerd. De dag erna wordt, indien nodig, gewisseld met een andere klas die dan vervolgens thuis moet blijven. Dit om te voorkomen dat één klas meerdere dagen thuis is. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In onze groepen 1 en 2 wordt thematisch en geïntegreerd gewerkt aan de doelen van de ontwikkelingsgebieden vanuit het observatie en registratieprogramma KIJK! Dit is een ondersteunend programma, waarmee we de ontwikkeling van het kind ten aanzien van de doelen en leerlijnen goed kunnen volgen, monitoren en plannen. Op deze manier werken de leerkrachten bij de betekenisvolle thema's en de daarbij behorende activiteiten, doelgericht aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De leerlingen van basisschool Emmaus gaan 25 uur per week naar school. De focus ligt op de basisvaardigheden taal, rekenen en kennis van de wereld. De leertijd die aan ieder onderdeel wordt besteed is mede afhankelijk van wat de groep nodig heeft. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs werken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. Het School Ondersteunings Profiel geeft een beknopt beeld van de ondersteuning die onze school kinderen kan bieden. Vooral als het om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat. 

Of onze school voor uw kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de onderwijsbehoeften van uw kind blijken. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De ambities van Emmaus staan beschreven in de bijlage ( POS ouderrapport) 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het bestuur Filios heeft een convenant afgesloten met Stichting HumanKind. Op deze wijze is er kinderopvang voor de ouders van Emmaus georganiseerd. Deze opvang is gesitueerd in locatie Onder de Bogen, waar ook de groepen 1 en 2 zijn onder gebracht. 

Terug naar boven