Basisschool Emmaus

Dr Saal van Zwanenbergln 115 5384 BV Heesch

Schoolfoto van Basisschool Emmaus

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Bs Emmaus. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende jaren verder uitgebreid.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Brede kennis en vaardigheden
  • Hoge verwachtingen
  • Socialisatie, persoonsvorming
  • Respect en veiligheid
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Emmaus is één van de drie basisscholen in Heesch. Onze kinderen zijn verdeeld over twee gebouwen. In het hoofdgebouw zitten de groepen 3 t/m 8.Op locatie Onder de Bogen zitten alle kinderen van groepen 1 en 2. In dit gebouw bevindt zich ook kinderopvang Humankind, waardoor alle expertise voor kinderen van 0 tot 12 jaar te vinden is in één gebouw. Samen met onze partner, kinderopvang Humankind, vindt er uitwisseling van expertise plaats en worden er mooie gezamenlijke activiteiten gepland.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
481
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven