Samenwerkingsschool Eikenwijs

't Vijfeiken 36 5384 ES Heesch

  • Schoolfoto van Samenwerkingsschool Eikenwijs
  • Schoolfoto van Samenwerkingsschool Eikenwijs
  • Schoolfoto van Samenwerkingsschool Eikenwijs

Het team

Toelichting van de school

Onze gymlessen aan de groepen 1 t/m 8 worden wekelijks gegeven door vakleerkrachten. Naast deze structurele inzet maken wij regelmatig gebruik van andere professionals, zoals een muziekdocent, dramadocent etc..

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij werken samen met een vervangerspool. De school geeft aan vervanging nodig te hebben en daarop wordt gezocht naar een invaller die past bij de aanvraag. Indien er geen vervanging vanuit de pool is, probeert de school dit zelf op te lossen. Lukt dit niet, dan worden groepen verdeeld over andere groepen of naar huis gestuurd. Gelukkig hoeven wij deze maatregelen niet vaak in te zetten, maar met het toenemende tekort aan leerkrachten kan dit middel mogelijk in de toekomst vaker worden ingezet.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school wordt er gewerkt volgens het leerstofjaarklassensysteem: kinderen zitten met leeftijdgenoten in een groep. De kleutergroepen zijn heterogeen samengesteld, jongste en oudste kleuters zitten bij elkaar in de klas. De school heeft 22 groepen, waarvan 5 kleutergroepen (1/2), 3 groepen 3, 3 groepen 4, 2 groepen 5, 3 groepen 6, 3 groepen 7 en 3 groepen 8.

Het team bestaat uit 35 leerkrachten, 4 onderwijsondersteuners, 2 intern begeleiders, een administratief medewerker, een conciërge, 4 interieurverzorgsters, een vrijwilliger en een directeur.

Het team bestaat uit fulltimers, parttimers, mensen in eigen dienst en mensen die extern worden ingehuurd.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Voor de groepen 3 t/m 8 wordt de verdeling zoals deze hierboven wordt aangegeven gebruikt bij het maken van het lesrooster. Voor individuele groepen kan in overleg met de intern begeleider worden afgeweken van het aantal uren op het verdeelrooster, bijvoorbeeld als de resultaten van een bepaald vakgebied hier om vragen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze stichting beschikt over een bovenschoolse deskundige. Zij is orthopedagoge en beschikbaar voor alle scholen van de stichting. Zij is, per school, meer dan een dagdeel beschikbaar voor alle scholen. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de orthopedagoge en de intern begeleiders en indien gewenst nemen maatschappelijk werk en de schoolarts deel aan het overleg.

De specialist hoogbegaafdheid werkt op onze locatie, maar ook zij is beschikbaar voor alle scholen van de stichting.

Er zijn twee intern begeleiders op school met ieder hun eigen specialisatie en ze zijn verdeeld over de onder- en bovenbouw.


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We werken samen met de kinderopvangorganisaties uit de buurt. Wanneer een kind van de opvang naar de basisschool zal er altijd een overdracht zijn. Voor de overdracht wordt er meestal gebruik gemaakt van een gezamenlijk observatie-en registratiesysteem KIJK! Dit systeem wordt ook gehanteerd op onze school. Wanneer ouders toestemming geven voor een overdracht worden de gegevens aan de school doorgegeven, zodat de leerkrachten van groep 1/2 aan kunnen sluiten op de ontwikkeling van de kinderen.

Terug naar boven