Samenwerkingsschool Eikenwijs

't Vijfeiken 36 5384 ES Heesch

  • Schoolfoto van Samenwerkingsschool Eikenwijs
  • Schoolfoto van Samenwerkingsschool Eikenwijs
  • Schoolfoto van Samenwerkingsschool Eikenwijs

In het kort

Toelichting van de school


Welkom op de pagina van Samenwerkingsschool Eikenwijs. Vanaf 1 augustus 2020 zijn wij een samenwerkingsschool, ontstaan uit rkbs De Toermalijn en obs Delta.

Dit zijn wij

Stel je eens een boom voor. Tegen de boom staat een ladder. Kleine en grotere avonturiers beklimmen hem: stap voor stap, in hun eigen tempo en tijd. Ze reiken allemaal naar dat ene unieke blad bovenin de boom en leren grenzen en mogelijkheden kennen. Iedere trede van de ladder biedt nieuwe uitzichten: wat is de wereld mooi! Wat reikt íe ver en wat kunnen we er veel van leren.

Die boom, dat zijn wij. Stevig geworteld, voortdurend groeiend en sterk genoeg om tegenslagen aan te kunnen. Zo is de naam van onze school tot stand gekomen: met een eik aan 't Vijfeiken. Ze staat symbool voor een plek waar we onze leerlingen een warm welkom bieden, waar we waarde hechten aan hun welbevinden en waar we elkaar verrijken in onze diversiteit.

Met een prachtig team van collega's en samen met ouders laten we kinderen groeien in hun eigenheid, laten we ze kennis opdoen en maken we zo wegwijs in de wereld: samen zijn we eikenwijs.

ALLEMAAL ANDERS, ALLEMAAL SAMEN

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goed onderwijs
  • Welbevinden en veiligheid
  • Persoonlijke groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
507
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019-2021 zijn we met een werkgroep richting gaan geven aan een stevig pedagogisch kader. In het schooljaar 2020-2021 zal dit een vervolg krijgen. 

Terug naar boven