Samenwerkingsschool Eikenwijs

't Vijfeiken 36 5384 ES Heesch

  • Schoolfoto van Samenwerkingsschool Eikenwijs
  • Schoolfoto van Samenwerkingsschool Eikenwijs
  • Schoolfoto van Samenwerkingsschool Eikenwijs

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, nemen wij regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffend vak in kaart brengen. Deze onafhankelijke toetsen hebben een landelijke normering en worden doorgaans twee keer per jaar afgenomen: in het midden van het schooljaar en aan het eind van het schooljaar. De resultaten van deze toetsen gebruiken wij als één van de onderdelen van onze kwaliteitszorg. Ze worden hierbij op verschillende niveaus geanalyseerd; op leerling-, groeps- en schoolniveau. De conclusies die wij hier uit trekken gebruiken wij om ons onderwijsleerproces continue te verbeteren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladvies 2020-2021

Schooltype aantal percentage

PRO/VMBO Basis: 1,9%

VMBO Basis/Kader: 13,5 %

VMBO KB/GL-TL: 32,7%

VMBO GL-TL/Havo: 25%

HAVO/VWO: 17,3%

VWO: 9,6%

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het laatste inspectierapport dateert van juni 2016. U vindt het rapport in de bijlage.

Terug naar boven