De Buitenhof school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

Kloosterkensweg 6 6419 PJ Heerlen

Schoolfoto van De Buitenhof school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het schoolvenster van De Buitenhof!

Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten en doelen van De Buitenhof.

De Buitenhof biedt leerlingen met psychiatrische problematiek in de leeftijd van 4 tot 12 jaar een leer- en ontwikkelingsklimaat waarbinnen zij hun individuele mogelijkheden op sociaal-emotioneel, creatief en cognitief gebied kunnen ontplooien.

Doel is de leerlingen na een intensieve periode van zorg en onderwijs op maat verder te verwijzen naar een passende (onderwijs)vorm die bij het perspectief van de leerling aansluit.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden
  • Afstemming
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wellicht behoeft het overzicht van 'aantal leerlingen per verblijfsjaar' enige toelichting.
De getallen die hier worden getoond geven het aantal jaren weer dat een leerling, die op dit moment bij ons op school zit, in het totaal heeft doorgebracht in het basisonderwijs. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
67
Landelijk gemiddelde
91

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven