De Buitenhof school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

Kloosterkensweg 6 6419 PJ Heerlen

  • In de pauzes zijn we buiten. Daar kunnen we even onze energie kwijt en halen we meteen een frisse neus.
  • We werken bij De Buitenhof met kleine groepen. Zo hebben maximale aandacht voor iedere leerling.
  • We proberen onze leerlingen creatief te stimuleren. Zelf werkjes bedenken en maken is leuk om te doen én goed voor de ontwikkeling!
  • Bij De Buitenhof kijken we naar wat er wel kan, zodat we samen de puzzel passend kunnen maken.
  • Bij De Buitenhof besteden we ook aandacht aan gezonde leefstijl. Daar hoort rust nemen en gezond eten ook bij.

In het kort

Toelichting van de school

Bij De Buitenhof kijken we naar de behoefte van onze leerlingen aan ondersteuning. En vanuit die behoefte gaan wij aan de slag. Maatwerk dus.

Wij bieden leerlingen met psychiatrische problematiek in de leeftijd van 4 tot 12 jaar een veilige plek om te leren en ontwikkelen. Vanuit die omgeving kunnen zij zich op sociaal-emotioneel, creatief en cognitief gebied verder groeien.

Ons doel is dat onze leerlingen na een periode van zorg en onderwijs op maat kunnen doorstromen naar een passende onderwijsvorm. Onderwijs dat aansluit bij het perspectief van die leerling.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vakmanschap
  • Plezier
  • Samenwerken
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen dat op onze school zit, is niet het hele schooljaar hetzelfde. Soms kunnen onze leerlingen namelijk al midden in een schooljaar doorstromen naar een andere (reguliere) onderwijsvorm. En dat is mooi, want dat is ons doel.
Natuurlijk komt het ook voor dat leerlingen tijdens een schooljaar bij ons op school komen. En dus hebben we geen vast aantal leerlingen per jaar. Daarom zie je ook een schommeling in de aantallen die hier rechts worden genoemd. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
63
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven