Kindcentrum Paulus

Laurierstraat 72 6413 RR Heerlen

  • Schoolfoto van Kindcentrum Paulus
  • Schoolfoto van Kindcentrum Paulus
  • Schoolfoto van Kindcentrum Paulus
  • Schoolfoto van Kindcentrum Paulus
  • Schoolfoto van Kindcentrum Paulus

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op 'het venster' van Kindcentrum Paulus te Heerlen.

In dit (school) venster kunt u informatie ophalen over onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en van de school zelf.

Onze school ligt in Heerlen-Noord en behoort, samen met ruim 40 andere scholen in de regio, tot stichting INNOVO. De missie van onze school is het bieden van eigentijds, toekomstbewust onderwijs als basis voor een leven lang leren. Onze slogan 'Kindcentrum Paulus... een sterk fundament voor jouw toekomst!' betekent voor ons de optimale balans vinden tussen kennis, vorming en het (aan)leren van nieuwe vaardigheden voor alle leerlingen.

De kernwaarden van KC Paulus (fundament, levensvaardigheden, verbinding, zelfverantwoordelijkheid, persoonlijke ontwikkeling en kansen) hebben een directe relatie met het onderwijskundig profiel van onze school: 

- Een veilig schoolklimaat;

- Basisvaardigheden op maat;

- Oriëntatie op jezelf en de wereld;

- Zelfverantwoordelijkheid.

Op onze website (www.paulus-bs.nl) kunt u veel informatie vinden over onze school, neem gerust eens een kijkje!


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een veilig schoolklimaat
  • Basisvaardigheden op maat
  • Oriëntatie op jezelf / wereld
  • Zelfverantwoordelijkheid
  • Het kind staat centraal

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 februari 2023 betreft het leerlingenaantal op Kindcentrum Paulus 132 leerlingen. De verwachting (prognose) is dat het leerlingenaantal de komende schooljaren licht zal dalen i.v.m. vergrijzing in de wijk. De teldatum (1 februari) wordt hierbij telkens als uitgangspunt genomen.

In totaliteit hebben we 7 groepen geformeerd waarbij we voornamelijk werken in combinatieklassen, te weten groep 1, 2, 3-4, 4-5, 6-7 en 7-8. In ons onderwijsconcept werken we groepsdoorbrekend in units (unit 1-2, 3-4-5 en 6-7-8), zodat we begeleiding en onderwijs op maat kunnen bieden. Daarnaast hebben we ook nog een taalklas (NT-2) onder leiding van een leerkracht en een onderwijsondersteuner. Dit betekent kleine groepen en ook tijd voor extra aandacht als een leerling of een groepje leerlingen daar behoefte aan heeft.

Voor een overzicht van de regels met betrekking tot aanmelding en toelating van uw kind: zie de website https://www.innovo.nl/regels-voor-aanmelding-en-toelating.html. Wilt u meer informatie over het samenwerkingsverband: zie dan https://www.innovo.nl/informatie-samenwerkingsverbanden.html

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
127
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De opvang voor en na schooltijd en tijdens de vakanties wordt geregeld door Humanitas. De leerlingen die gebruik maken van dit aanbod worden per taxi vervoerd naar de dichtsbijzijnde BSO van Humanitas.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven