Taalschool de WereldDelen

Gaffelhof 73 6418 KC Heerlen

  • U ziet hier een overzicht van de gang van onze locatie aan de Gaffelhof met aan weerszijden klaslokalen en toiletten
  • Prentenboeken zijn voor ons heel belangrijk en leuk voor het leren van Nederlandse woorden
  • Hier ziet u ons huisje bij de kleuters
  • Hier ziet u de ingang van onze locatie aan de Jerichostraat
  • Een indruk van een klas op de Jerichostraat

In het kort

Toelichting van de school

Taalschool de  WereldDelen  Heerlen  
Op 1 september 2008 is de Taalschool de WereldDelen van start gegaan als basisschool voor nieuwkomers in Nederland.
“Samen kleuren we de wereld mooier” is het motto van onze school.

Het doel van het onderwijs op de Taalschool de WereldDelen is dat kinderen hun talige achterstand ten opzichte van Nederlandstalige kinderen inlopen en integreren binnen het reguliere basisonderwijs. Daarom wordt er op onze school veel aandacht en tijd besteed aan het leren begrijpen, spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal. Dit leren gebeurt steeds vaker met en van elkaar, in de eigen groep, maar ook in niveaugroepen in een andere klas.

Groepsdynamisch onderwijs staat daarbij centraal in onze schoolontwikkeling. GDO zorgt op onze school voor structuur en discipline. Het sociowiel zorgt ervoor dat leerkrachten, kinderen en ouders prettig met elkaar omgaan. Op onze school hanteren we duidelijke normen en handelen daarnaar. Het gewenste gedrag aanleren bij kinderen is daarbij van belang. Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Veiligheid
  • Blijheid
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Let op... De gepubliceerde gegevens vanuit DUO kunnen een vertekend beeld geven. Daar wij één brinnummer delen met Basisschool de Vlieger levert dit nog wel eens verwarring op. Onze actuele leerlingaantallen zijn als volgt:

Het leerlingenaantal van Taalschool De WereldDelen bedroeg op 1 februari 2023 265 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Het leerlingenaantal van Taalschool De WereldDelen bedroeg op 1 oktober 2022 239 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Het leerlingenaantal van Taalschool De WereldDelen bedroeg op 1 oktober 2021 141 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.


De ontvangen leerlinggegevens bieden geen goede weergave van de werkelijke situatie op de school, waardoor deze indicator geen of onvolledige gegevens toont. Lees de toelichting van de school.

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

De ontvangen leerlinggegevens bieden geen goede weergave van de werkelijke situatie op de school, waardoor deze indicator geen of onvolledige gegevens toont. Lees de toelichting van de school.

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In dit document zijn de resultaten van de veiligheidsscan opgenomen.

Terug naar boven