KPO Basisschool Berkenveld

Herelsestraat 110 4726 AH Heerle

  • Bij ons ervaart uw kind, net als thuis, geborgenheid en veiligheid. Dit veilige gevoel maakt dat hij of zij beter in staat is tot leren.
  • De deur staat open voor ieder kind en iedere ouder. Wij vinden het belangrijk dat wij ook een maatschappelijke rol vervullen.
  • Wij vinden het belangrijk dat ieder kind gezien wordt. En dus passen wij ons onderwijs aan aan de kwaliteiten en talenten van elk kind.
  • Wij zijn een dorpsschool, maar bieden onze leerlingen wel een breed maatschappelijk blikveld. Wij stimuleren nieuwsgierigheid.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven