KPO Basisschool Berkenveld

Herelsestraat 110 4726 AH Heerle

  • Bij ons ervaart uw kind, net als thuis, geborgenheid en veiligheid. Dit veilige gevoel maakt dat hij of zij beter in staat is tot leren.
  • De deur staat open voor ieder kind en iedere ouder. Wij vinden het belangrijk dat wij ook een maatschappelijke rol vervullen.
  • Wij vinden het belangrijk dat ieder kind gezien wordt. En dus passen wij ons onderwijs aan aan de kwaliteiten en talenten van elk kind.
  • Wij zijn een dorpsschool, maar bieden onze leerlingen wel een breed maatschappelijk blikveld. Wij stimuleren nieuwsgierigheid.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van KPO Basisschool Berkenveld. Als school bieden wij onze leerlingen geborgenheid en bescherming. Maar tegelijkertijd laten we ze kennismaken met de wereld om ons heen. We geven ze de juiste kennis mee, zowel cognitief en sociaal-emotioneel als creatief en fysiek. Zo ontwikkelen onze leerlingen zich stuk voor stuk tot zelfverzekerde volwassenen.

Dit SchoolVenster geeft inzicht in onze resultaten. De basisgegevens komen van Dienst Uitvoering Onderwijs en de Inspectie. We nodigen u graag uit om verder te kijken op onze website of om langs te komen voor een kennismakingsgesprek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbonden
  • Vertrouwd
  • Persoonlijk
  • Inspirerend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Net als in de rest van ons land worden er in Roosendaal minder kinderen geboren dan voorheen. Daardoor daalt het aantal leerlingen, ook op Berkenveld. De leerlingenkrimp is een tendens die landelijk terug te zien is.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
70
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt het overblijven verzorgd door Kober kinderlunch. Het overblijven is mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag en voor de bovenbouw op vrijdag. Met veel enthousiasme zijn er verschillende (vooral) ouders die zich vrijwillig inzetten voor de tussen schoolse opvang op onze school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven