Openbare Basisschool Koningin Juliana School

Sportlaan 6B 2995 VN Heerjansdam

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Koningin Juliana School
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Koningin Juliana School
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Koningin Juliana School
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Koningin Juliana School
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Koningin Juliana School

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Het is gebruikelijk dat wij elk jaar onze leerlingen van de groepen 6 tot en met 8 de leerlingstevredenheid enquête in laten vullen. Ook dit schooljaar hebben wij de enquête begin maart geactiveerd. Door de Corona sluiting is het invullen echter niet goed gelukt. Alleen een aantal kinderen van groep 7 hebben de enquête ingevuld. 

Hoewel deze kinderen tevreden zijn, geeft het geen eerlijk beeld van alle kinderen van de groepen 6 tot en met 8 (zoals dit andere jaren wel het geval was).

Daarom hebben we de leerlingen van de groepen 6 en 8 gevraagd om op een alternatieve manier te laten weten of ze tevreden zijn met onze school. Hun antwoord op onze vraag, publiceren wij als alternatief in de bijlage. 

Daarnaast:

Op onze school bevragen wij de kinderen op verschillende manier op tevredenheid.

Zo komt maandelijks de leerlingenraad bij elkaar. Uit alle bovenbouwgroepen (groepen 5 tot en met 8) vertegenwoordigen 2 leerlingen de klas.

De leerlingenraad bepaalt welke onderwerpen er besproken worden. Groep 8 leerlingen zijn voorzitter, groep 7 leerlingen notulant.

Op de schoolwebsite is te lezen wat er allemaal besproken is. In de Nieuwsflits aan de ouders die een keer in de drie weken uitkomt, worden dezelfde notulen geplaatst. Daarnaast wordt er in de Nieuwsflits vermeld hoe de adviezen van de leerlingenraad in de praktijk uitgewerkt worden.

Daarnaast vullen kinderen twee keer per schooljaar een vragenlijst in over hun tevredenheid en welbevinden (SCOL). Deze vragenlijst is basis voor vervolggesprekken en acties als de antwoorden van de leerlingen hier aanleiding toe geven.

Tot slot voeren wij een keer in de twee jaar een algehele tevredenheid enquête uit bij ouders, leerlingen (bovenbouw) en personeel.

Ook deze uitslagen bespreken wij met de leerlingenraad. Zo nodig zoeken we samen naar oplossingen voor de knelpunten die zich voor zouden kunnen doen.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Zoals in andere jaren hebben we ook in schooljaar 19-20 een oudertevredenheid enquête uitgezet. 

Dit hebben we begin maart gedaan. Half maart moest de school sluiten in verband met Corona. Helaas is het niet gelukt om de nodige respondenten te krijgen voor een goed beeld van de tevredenheid via de enquête. 

De ouders die de enquête ingevuld hebben, waren (net als de ouders in voorgaande jaren) positief. 

Gelukkig hebben ouders op veel andere manieren laten weten wat ze van onze school vinden.

Wij publiceren daarom een compilatie van de berichten die wij van ouders gekregen hebben als alternatief/ aanvulling van de oudertevredenheid enquête uitslag. 

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven