Openbare Basisschool De Hasselbraam

Anna Polaktuin 26 1705 JS Heerhugowaard

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hasselbraam
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hasselbraam
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hasselbraam
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hasselbraam
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hasselbraam

In het kort

Toelichting van de school

Samen sterk!

Openbare basisschool De Hasselbraam biedt persoonlijk, opbrengstbewust en gezond onderwijs. We werken met de zes pijlers van de Beter Presterende School en volgens de Kanjertraining. Onze school staat bekend om ons hechte team, de ontspannen sfeer en de uitstekende onderwijsresultaten. In deze schoolgids vindt u algemene informatie. Graag heten we u en uw kind welkom op onze school. 

Een stralende toekomst begint op De Hasselbraam! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Persoonlijk
  • Opbrengstbewust
  • Veilig
  • Samen
  • Gezond

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
158
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Therapie onder schooltijd

Vanaf de leeftijd van 5 jaar zijn leerlingen leerplichtig. Dit betekent dat leerlingen aanwezig moeten zijn op school én dat de onderwijstijd gebruikt moet worden voor onderwijs. Alles wat geen onderwijs is (of daarmee in verband kan worden gebracht) kan niet plaatsvinden tijdens schooltijd. Dit betekent dat het volgen van therapie onder schooltijd in principe niet is toegestaan. Therapieën zoals logopedie en fysiotherapie zullen dan ook in de meeste gevallen na schooltijd moeten plaatsvinden. Slechts in uitzonderlijke situaties mag een leerling op medische indicatie een therapie volgen onder schooltijd. De directeur van de school beslist over de aanvraag. Let op: dit geldt dus ook als de therapiekosten door ouders/verzekering worden gedragen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In verschillende vragenlijsten die we hebben uitgezet bij leerlingen, ouders en medewerkers (zie verder in dit document) kunt u zien dat het schoolklimaat wordt gewaardeerd. Waar veranderingen of verbeteringen mogelijk zijn, zullen wij deze doorvoeren.  

Terug naar boven