Openbare Basisschool De Hasselbraam

Anna Polaktuin 26 1705 JS Heerhugowaard

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hasselbraam
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hasselbraam
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hasselbraam
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hasselbraam
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hasselbraam

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Hasselbraam scoort op de eindtoets altijd boven de landelijke norm. 

Schooljaar 2015-2016 was hierop een uitzondering.De eindtoets is verplicht geworden in april 2016. In 2015-2016 zijn wij gestart met de IEP eindtoets. Uit een grondige analyse van de toets en de toetsscore blijkt dat de andere vorm van toetsing van grote invloed is geweest op de uitslag.


Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij vinden het van groot belang om de ontwikkeling van kinderen goed in kaart te hebben. Wij observeren de kinderen. We kijken hoe ze samen kunnen spelen en werken. We kijken naar wat ze kunnen en bij de kleuters noteren wij het als ze een ontwikkelingsdoel hebben bereikt.  Vanaf groep 3 nemen we, naast de observaties, toetsen af. Elke methode heeft na een blok (aandachtsgebied) een toets. We kijken per kind of ze alles hebben begrepen en ze toe zijn aan de volgende stap, of dat er nog een herhaling/extra uitleg nodig is. De gegevens van de toetsen en observaties worden in het leerlingvolgsysteem opgeslagen. 

Elk half jaar kijken we of de kinderen vooruit zijn gegaan en vergelijken we hun groei met het landelijk gemiddelde. Dit doen we met de Cito-toetsen. De leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 maken dus twee keer per jaar (in januari en juni) methode onafhankelijke toetsen. Er wordt getoetst op het gebied van taal, begrijpend lezen, technisch lezen, rekenen en spelling.

In verband met de coronacrisis is een groot aantal Cito-toetsen verplaatst naar september 2020. Wij gaan er vanuit dat aan het einde van het schooljaar 20-21 de eventuele hiaten die ontstaan zijn tijdens het thuisonderwijs zijn weggewerkt. 

Om te kunnen vaststellen of uw kind laat zien wat het kan, nemen wij de NSCCT toets af in groep 5 en in groep 7. Het is een toets waaruit we kunnen aflezen of kind boven of onder zijn/haar niveau presteert.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De advisering en de plaatsing in het voortgezet onderwijs komt overeen met de leerresultaten van de leerlingen.  

.

.

.

 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2018 is de school bezocht in de vierjarige cyclus van de inspectie.

Het rapport geeft een overzicht van de bevindingen van alle bezochte scholen van  De Blauwe Loper. In de bijlage ziet u het deel dat van toepassing is op De Hasselbraam. 

Terug naar boven