Openbare Basisschool De Hasselbraam

Anna Polaktuin 26 1705 JS Heerhugowaard

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hasselbraam
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hasselbraam
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hasselbraam
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hasselbraam
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hasselbraam

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van groepsleerkrachten zijn we afhankelijk van de beschikbaarheid van eventuele invallers. We proberen zoveel mogelijk eigen teamleden in te zetten voor vervanging. We hebben op school goede afspraken over een dag-en weekplanning binnen een groep, zodat het overnemen door een invaller of een collega zo min mogelijk voorbereidingstijd vergt. Uitgangspunt blijft dat we alles in het werk zullen stellen om de kinderen niet naar huis te sturen, maar ook hierbij geldt: nood breekt wet. In gevallen dat groepen naar huis worden gestuurd, worden zowel het bestuur als de inspectie op de hoogte gesteld.

.

.

.

.

.

.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken op school in principe met het jaarklassensysteem. Kinderen van dezelfde leeftijd leren, werken, spelen en vieren met elkaar. 

De kleuters (4-jarigen) worden geplaatst in één van onze kleutergroepen. Daar zitten kinderen van 4, 5 en 6 jaar bij elkaar in een groep. Vanaf groep 3 komen kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar.

Als het aantal leerlingen in een bepaald leerjaar dusdanig groot is dat er ons inziens geen sprake kan zijn van verantwoord onderwijs, dan kiezen we voor combinatiegroepen.

De groepsindeling wordt ieder jaar opnieuw bekeken en besproken en is een taak van directie en team.

Alle leerkrachten van de Hasselbraam hebben een lesbevoegdheid. De meeste leerkrachten van de Hasselbraam hebben zich gespecialiseerd. Ze hebben een specialisme in taal, rekenen, motoriek, hoogbegaafdheid of sociaal/emotionele ontwikkeling. Tevens hebben we een leerkracht die dyslexiespecialist is, een leerkracht die gedragsspecialist is en twee leerkrachten die rekenspecialist zijn. Dit houdt in dat ze ook onderzoeken op dit gebied kunnen en mogen uitvoeren. Daarnaast werken wij als team aan specifieke speerpunten voor alle leerkrachten. Alle leerkrachten zijn bekwaam in het geven van instructie op maat (directe instructiemodel), samenwerkend leren(coöperatieve leerstrategieën) en sociale vaardigheid (Kanjertrainer).

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Vierjarigen hebben nog geen leerplicht. Mocht uw zoon/dochter eens een keer een dagje thuis blijven of een keer eerder worden opgehaald, dan kan dit. Laat het ons wel weten, dan houden wij er rekening mee. 

.

.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op De Hasselbraam hebben van maandag tot en met vrijdag een continurooster van 8:30 - 14:00 uur.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wilt u op korte termijn informatie hebben over de mogelijkheden van passend onderwijs in het algemeen, dan kunt u terecht bij het samenwerkingsverband. Wilt u de mogelijkheden weten die De Hasselbraam kan bieden, dan kunt u contact opnemen met de directeur.  

Samenwerkingsverbandpo Noord-Kennemerland
Postadres:Postbus 9081
1800 GB Alkmaar
Bezoekadres:Arubastraat 4
1825 PV Alkmaar
E-mail:secretariaat@swvnk.nl
Telefoon:072-5671067 

.

.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven