De Ruimte

Het Schild 2A 1704 EK Heerhugowaard

  • Schoolfoto van De Ruimte
  • Schoolfoto van De Ruimte

De oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen terecht in het speciaal onderwijs. Daar krijgen leerlingen les vanaf vier jaar totdat ze twaalf jaar zijn. Daarna stromen de meeste leerlingen door naar het voortgezet speciaal onderwijs, waar ze kunnen blijven totdat ze twintig jaar zijn. Soms stromen leerlingen door naar een gewone middelbare school.

Waar zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet (speciaal) onderwijs?

Leerlingen in het speciaal onderwijs stromen meestal door naar het voortgezet speciaal onderwijs. Daar kunnen ze blijven tot en met het schooljaar waarin ze 20 jaar worden. Wanneer een leerling in het speciaal onderwijs 12 jaar wordt, maken de school en de ouders samen die afweging. De vraag is dan of de leerling inderdaad doorstroomt naar het voortgezet speciaal onderwijs of naar een gewone middelbare school. Soms zijn leerlingen na het speciaal onderwijs niet meer te vinden in het bekostigde onderwijs in Nederland. Bijvoorbeeld omdat ze zijn verhuisd naar het buitenland, les krijgen op een particuliere school of geen onderwijs meer volgen. Deze leerlingen vallen in de categorie 'overig'.
In het derde jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Conclusie Meting Veiligheidsbeleving De Ruimte

Een veilig schoolklimaat is de basis voor het optimaal benutten van talenten. Onze leerlingen worden positief benaderd en uitgedaagd te leren en zich te ontwikkelen. Er is intensieve aandacht voor alle leergebied overstijgende kerndoelen, met een accent op sociaal gedrag, sociaal emotionele ontwikkeling, leren omgaan met algemene eisen en leren omgaan met beperkingen. De ondersteuning is gericht op het geven van inzicht aan de leerling, zodat deze leert te reflecteren en te anticiperen op eigen gedrag en leerhouding. Waar een leerling niet in staat is te reflecteren, richten we de omgeving zo in dat deze leerling met hulp kan functioneren.

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Daarvoor is het nodig dat ze zich kwetsbaar kunnen opstellen, dat ze zich geaccepteerd voelen, aangemoedigd worden positief gedrag te laten zien en dat ze het gevoel hebben erbij te horen. ?Leerlingen hebben ruimte nodig om te mogen ontdekken waar grenzen liggen, om fouten te maken, om te leren verantwoordelijkheid te nemen. School is ook de plek waar zij leeftijdsgenoten ontmoeten en waar zij kennismaken met de samenleving en verschillen in normen, waarden en omgangsvormen.

Via observatie en een kwaliteitsvragenlijst houden wij de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen in het oog. Zodra wij merken dat leerlingen zich niet veilig en vertrouwd voelen, ondernemen wij actie.

Terug naar boven