De Ruimte

Het Schild 2A 1704 EK Heerhugowaard

  • Schoolfoto van De Ruimte
  • Schoolfoto van De Ruimte

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging van personeel wordt binnen de school geregeld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Er wordt interdisciplinair gewerkt in multidisciplinaire teams. Deze teams bestaan uit: Teammanager, verantwoordelijk voor dagelijkse gang van zaken en voorzitter van de commissie van begeleiding en Kernteam coördinatoren.Commissie van begeleiding (ten behoeve van diagnostiek en begeleiding), bestaande uit: Orthopedagoog / psycholoog. Intern begeleider. Maatschappelijk werkende. Jeugdarts / revalidatiearts.? Primair proces: Leerkracht, Leraarondersteuner, Klassenassistent, Vakleerkrachten. Paramedici: Logopedie, Fysiotherapie, Ergotherapie, Therapie/pscycho-educatie.Voor alle functies of taakprofielen geldt een gecertificeerde expertise. Opleidingseisen:Voor leerkrachten (ook vak- en 1e / 2e graad leerkrachten) master SEN (= special educational needs) niveau.Voor leraar ondersteuners op niveau opleiding gediplomeerd leraar ondersteuner.Assistenten, minimaal SPW en certificering op onder andere voorbehouden handelingen.Paramedici/verpleegkundige BIG-geregistreerd en/of ingeschreven in hetkwaliteitsregister.

Klasindeling

  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Stichting Heliomare Onderwijs ondersteunt op diverse locaties in Noord-Holland leerlingen van vier tot 20jaar, van laag zeer moeilijk lerend tot en met havo leerlingen. Wij ondersteunen leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking, een chronische ziekte, een autismespectrumstoornis, of niet-aangeboren hersenletsel, zodat zij zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk kunnen functioneren.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

  Mee te nemen beleidsdoelen 2022-2023:

1. Elke leerling heeft een kwalitatief goed en ambitieus ontwikkelperspectief (OPP)

2. Er wordt data-ondersteund en opbrengstgericht gewerkt met behulp van Trips.

3. Nascholing over het directe (activerende) instructie model met name helder communiceren over leerdoelen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven