De Ruimte

Het Schild 2A 1704 EK Heerhugowaard

  • Schoolfoto van De Ruimte
  • Schoolfoto van De Ruimte

In het kort

Toelichting van de school

Het Heliomare Onderwijs De Ruimte in Heerhugowaard is één van de locaties van St. Heliomare Onderwijs. We zijn een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen met een lichamelijke en/of eenverstandelijke beperking, langdurige ziekte en/of een vorm van aan autismeverwante stoornis in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar. Voor leerlingen van het VSO EMB is onderwijs tot achttien á twintig jaar mogelijk.  Ons doel is de leerlingen voor te bereiden op een zo geïntegreerd en zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij op het gebied van werken (betaald en onbetaald), wonen, vrijetijdsbesteding en burgerschap. Sinds mei 2023 hebben we een mooie nieuwe locatie in Heerhugowaard betrokken. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig samen groeien
  • de leerling centraal

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Heliomare De Ruimte heeft per 1-02-2023 

131 SO leerlingen en 42 VSO BAD leerlingen TOTAAL 173. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
185
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven