Kindcentrum De Boomladder

Rozenlaan 6 1702 TG Heerhugowaard

Schoolfoto van Kindcentrum De Boomladder

In het kort

Toelichting van de school

We zijn blij dat u geïnteresseerd bent in onze school! Een basisschool kiezen voor uw zoon of dochter is niet eenvoudig. Voor uw kind zoekt u natuurlijk een goede basisschool. Een schoolgids is een eerste indruk van een school. Wij ontvangen u graag voor een rondleiding en een gesprek. Wij zijn een school met een continurooster met 5 gelijke schooldagen. De dag begint voor de kinderen om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur.

We staan als school midden in de buurt de Bomenwijk, we willen dan ook de meesterlijke buurtschool zijn. Samen met u, de ouder(s), trekken we samen op, altijd in het belang van uw kind(eren). De schoolgids en andere informatie kunt u ook vinden op onze website: www.deboomladder.nl   

We hopen dat u geïnteresseerd raakt en nu en in de toekomst met ons mee wilt werken aan een school, die er door haar kwaliteit, structuur, veiligheid en uitstraling mag zijn!  

Erna Driest en Nick Zwemmer
directie Kindcentrum De Boomladder

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • meesterlijke buurtschool
  • we sluiten niemand buiten
  • samen: ouder-kind-leerkracht
  • onderwijs op maat
  • eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
424
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij hebben op de Boomladder al deze zaken vastgelegd in het veiligheidsprotocol. Zie hiervoor de bijlage.

Terug naar boven