Kindcentrum De Boomladder

Rozenlaan 6 1702 TG Heerhugowaard

Schoolfoto van Kindcentrum De Boomladder

In het kort

Toelichting van de school

We zijn blij dat u geïnteresseerd bent in ons kindcentrum! Een basisschool kiezen voor uw zoon of dochter is niet eenvoudig. Voor uw kind zoekt u natuurlijk een goede basisschool. Een schoolgids is een eerste indruk van een school. We ontvangen u graag voor een rondleiding en een gesprek. We zijn een school met een continurooster met 5 gelijke schooldagen. De dag begint voor de kinderen om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur.

We staan als school midden in de buurt de Bomenwijk, we willen dan ook een hechte buurtschool zijn. Samen met u, de ouder(s), trekken we samen op, altijd in het belang van uw kind(eren). De schoolgids en andere informatie kunt u ook vinden op onze website: www.deboomladder.nl   

We hopen dat u geïnteresseerd raakt en met ons mee wilt werken aan een school, die er door haar kwaliteit, structuur, veiligheid en uitstraling mag zijn!   

Team Kindcentrum De Boomladder

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • In ons kindcentrum komen we samen tot bloei
  • We sluiten niemand buiten
  • Samen: ouder-kind-leerkracht
  • Onderwijs op maat
  • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
322
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Boomladder werkt met het 5-gelijke-dagen-model. De schooldag begint om 08.30 uur is om 14.00 uur afgelopen. Dat betekent dat ieder kind zijn eigen lunch mee naar school neemt en deze op school nuttigt. Het lunchen gebeurt in de klas, onder begeleiding van de leerkracht. Iedere leerkracht organiseert de lunch zo, dat dit passend is bij de groep op dat moment. De leerkracht maakt tijdens het lunchen een keuze uit de volgende vormen: een moment van stilte, voorlezen, naar een luisterboek luisteren, naar muziek luisteren, een educatief filmpje kijken op het bord, met elkaar in gesprek (kletsen) enz.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij hebben op De Boomladder al deze zaken vastgelegd in het veiligheidsprotocol. Zie hiervoor het Sociale Veiligheidsbeleid document op www.deboomladder.nl -> protocollen -> Beleid Sociale Veiligheid.

Terug naar boven