Familieschool

Jan Glijnisweg 61 1702 PA Heerhugowaard

  • Schoolfoto van Familieschool
  • Schoolfoto van Familieschool
  • Schoolfoto van Familieschool

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • (Eigen)wijs
  • Creatief
  • Geniet
  • Vautjes

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft 17 groepen verdeeld over 4 bouwen.

- kleuterbouw (vier groepen 1-2)
- onderbouw (twee groepen 3 en drie groepen 4)
- middenbouw (twee groepen 5 en twee groepen 6)
- bovenbouw (twee groepen 7 en twee groepen 8)

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
388
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Familieschool werkt met het 5-gelijke-dagen-model. De schooldag begint om 08.30 uur is om 14.00 uur afgelopen. Dat betekent dat ieder kind zijn eigen lunch mee naar school neemt en deze op school nuttigt. Het lunchen gebeurt in de klas, onder begeleiding van de leerkracht. Iedere leerkracht organiseert de lunch zo, dat dit passend is bij de groep op dat moment. De leerkracht maakt tijdens het lunchen een keuze uit de volgende vormen: een moment van stilte, voorlezen, naar een luisterboek luisteren, naar muziek luisteren, een educatief filmpje kijken op de tv, met elkaar in gesprek (kletsen) enz.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven