Obs Het Vogelnest

Tureluurstraat 20 8446 HM Heerenveen

  • Wij geven onze kinderen de ruimte om te ontdekken wat hun passies en talenten zijn en hoe deze te ontwikkelen.
  • Ieder kind wordt gezien en gewaardeerd op school. Dit leidt tot groei in kennis, vaardigheden en talenten.
  • Vanaf de peuterspeelzaal t/m groep 8 loopt samenwerken als een rode draad door onze school. De kinderen en het team leren mét en van elkaar.
  • Kinderen worden voorbereid op de toekomst: een tijd waarnaast kennis ook vaardigheden centraal staan.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Juist de mening van onze leerlingen is voor ons belangrijk. Zij zijn 25 uur per week samen met het team bezig om de school tot een goede school te maken. We streven naar een score van 7,5 of hoger. De score van een 8,8 (januari 2023) is iets waar we zeer trots op zijn. Door de plezierige, taakgerichte sfeer komen de leerlingen van Het Vogelnest maximaal tot leren.
Tevredenheid
8,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Het oudertevredenheidsonderzoek is voor ons heel belangrijk. We zijn er trots op dat ouders onze school waarderen met een 8,2. Op alle subonderdelen hebben wij voldoende of hoger gescoord. 
De resultaten worden samen met de MR bekeken en vormen de basis voor ons schoolplan 2023-2026. Actiepunten staan beschreven in de bijlage.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven