OBS Het Vogelnest

Tureluurstraat 20 8446 HM Heerenveen

  • Tijdens de pauze spelen de groepen 1 t/m 8 gezamenlijk buiten. Groep 8 leerlingen zijn op toerbeurt PHV (pleinhulp)verlening
  • Wij vinden het belangrijk dat leerlingen ook spelend kunnen leren.
  • Wij visualiseren wat de leerlingen leren.

Leerlingtevredenheid toelichting

Toelichting van de school

Juist de mening van onze leerlingen is voor ons belangrijk. Zij zijn 25 uur per week samen met het team bezig om de school tot een goede school te maken. Ook hier streven we naar een score van 7,5 of hoger.
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid toelichting

Toelichting van de school

De oudertevredenheidspeiling is voor ons heel belangrijk. We streven er naar om op alle items een score van 7,5 of meer te halen. Dat is ambitieus, maar we vinden wel dat de kinderen dat waard zijn. Momenteel heeft de speelplaats en het toezicht daar onze prioriteit.
Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,7

Bron

Terug naar boven