Obs Het Vogelnest

Tureluurstraat 20 8446 HM Heerenveen

  • Wij geven onze kinderen de ruimte om te ontdekken wat hun passies en talenten zijn en hoe deze te ontwikkelen.
  • Ieder kind wordt gezien en gewaardeerd op school. Dit leidt tot groei in kennis, vaardigheden en talenten.
  • Vanaf de peuterspeelzaal t/m groep 8 loopt samenwerken als een rode draad door onze school. De kinderen en het team leren mét en van elkaar.
  • Kinderen worden voorbereid op de toekomst: een tijd waarnaast kennis ook vaardigheden centraal staan.

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een school waar kinderen, leerkrachten en ouder(s)/verzorger(s) samenwerken. We respecteren elkaar en je mag zijn wie je bent. We bieden een veilige en vertrouwde plek, waar ieder kind de kans krijgt om zich op alle gebieden naar aanleg en vermogen te ontwikkelen.

Op obs Het Vogelnest vinden wij het belangrijk dat onze kinderen zichzelf kunnen zijn. Wij willen bereiken dat ieder kind kennis en vaardigheden opdoet die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkende wereldburger te worden. Een school waar kinderen in een veilige en vertrouwde sfeer kunnen leren, spelen en samenwerken. Dit in een uitdagende en inspirerende leeromgeving.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijkheid
  • Respect
  • Veiligheid
  • Ondernemerschap
  • Lef

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op OBS Het Vogelnest ben je welkom.

Graag zien we de ouders van te voren voor een oriënterend gesprek. Wij leggen dan uit waar we als school voor staan en geven een rondleiding. We vinden het leuk als ook uw kind hierbij aanwezig is.

Na dit gesprek maakt u de keuze of u uw kind wilt aanmelden. Dat kan op papier of via onze website.

Als uw kind bij ons op school komt spreken we een wenperiode af. Uw zoon/dochter kan dan een aantal dagdelen/dagen komen wennen in de groep. Dit gaat altijd in onderling overleg tussen u en de leerkracht. Vanaf de vierde verjaardag is uw kind iedere dag welkom.

Het Toelatings- en aanmeldingsbeleid is te lezen op de pagina van onze school op www.scholenopdekaart.nl bij Algemeen => Aantal leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
104
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven