OBS Het Vogelnest

Tureluurstraat 20 8446 HM Heerenveen

 • Tijdens de pauze spelen de groepen 1 t/m 8 gezamenlijk buiten. Groep 8 leerlingen zijn op toerbeurt PHV (pleinhulp)verlening
 • Wij vinden het belangrijk dat leerlingen ook spelend kunnen leren.
 • Wij visualiseren wat de leerlingen leren.

Het team

Toelichting van de school

De kinderen zijn ingedeeld in basisgroepen. Dit zijn groepen waarin kinderen van verschillende leeftijden samen werken. Ieder kind heeft daardoor een wisselende rol; die van jongste, oudste of middelste. Momenteel zitten de kinderen van de groepen 1 en 2 bij elkaar, de groepen 3,4 en 5, de groepen 6 en 7. Groep 8 is dit schooljaar een homogene groep.

We willen graag dat kinderen door de hele school met elkaar samen werken en samen leren. Daarom wordt er ook regelmatig groepsdoorbrekend gewerkt. Instructies van rekenen, taal en lezen vinden vaak in niveaugroepen plaats. Elke basisgroep heeft maximaal twee leerkrachten. De parallelle basisgroepen werken als een unit met elkaar samen. De leerkrachten worden ondersteund door een intern begeleider die de leerlingzorg coördineert en de leer ondersteunt. Meerdere dagen in de week is er een leerkracht/onderwijsassisent die leerlingen extra begeleiding kan geven

In het schooljaar 2020-2021 is er een vakleerkracht gymnastiek die iedere groep een uur gymnastiek per week geeft. Ook hebben we gedurende het schooljaar lessen ingeroosterd via Atelier Majeur. De gastdocent geeft les op het gebied van cultuur educatie/muziek. De sportcoach van Bv Sport geeft  het bewegingsonderwijs.

Dit jaar is de groepsbezetting als volgt:

Onderbouw unit

 • Groep 1/2 A: Ingrid Strijker (ma,di) Joke Postma (wo, do, vr)
 • Groep 1/2 B: Monique v.d. Hoogen (ma,di) Greetje Wever (wo, do, vr)

Middenbouw unit

 • Groep 3/4/5A: Wendy Geamers (ma,di,wo*) Berna Vissia (wo*,do, vr)
 • Groep 3/4/5B: Linda Jonkers (ma,di,wo) en Ina Bottema (do*, vr)
 • Onderwijsassisent: Metha Hogeterp (ma,di,wo,do)

Bovenbouw unit

 • Groep 6/7: Ina Bottema (ma, di) Joke v Alteren (wo, do, vr)
 • Onderwijsassistent 6/7 Jet Klaren (dagelijks tot 13.00 uur)
 • Groep 8: Willian van Dijk (ma, di, wo ,do ,vr)
 • Zij instromer Erwin Zwart (ma, wo)
 • Onderwijsassisent alle groepen taalondersteuning: Fokje Heite (dagelijks tot 13:00 uur)  
 • Conciërge: Rommert Talen (dagelijks tot 12 uur)
 • Intern begeleider: Ina Borstlap (ma en do)
 • Gymdocent Docent: Niels den Braven (di)
 • Administratief medewerker: Yvonne Ferwerda (vr ochtend)
 • Directeur: Petra de Leeuw (di, wo, do, vr)

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ook op onze school en binnen onze onderwijsorganisatie merken wij de gevolgen van het lerarentekort. Het vinden van een vervangende leerkracht wordt steeds moeilijker. Daarom vinden wij het belangrijk om u te informeren over de maatregelen die wij moeten nemen als er geen vervanger gevonden kan worden bij ziekte/afwezigheid van een leerkracht.  

Ambion, de bovenschoolse organisatie waar onze school aan verbonden is, heeft een eigen vervangingspool met leerkrachten die ingezet kunnen worden bij ziekte of afwezigheid. De leerkrachten in deze vervangingspool worden als eerste benaderd voor vervangingen op één van de scholen van Ambion. Daarnaast heeft Ambion nog de beschikking over een database met vervangers die voor meerdere schoolbesturen worden ingezet.  

Wij streven er ieder jaar naar om een bezetting van twaalf leerkrachten in de vervangingspool te hebben, maar merken dat het steeds moeilijker wordt om dit aantal te halen. Dit komt onder andere door een krimpend aantal nieuwe leerkrachten dat jaarlijks de Pabo verlaat.  

Wij verwachten dan ook dat wij vaker dan in het verleden voor de situatie komen te staan dat er geen vervanger beschikbaar is voor een afwezige leerkracht. Als er geen vervanger beschikbaar is, zullen we altijd kijken of er een collega is die een dag extra kan/wil werken. Dit is niet altijd mogelijk en dan kan het zo zijn dat de vervanging niet te regelen is. Mocht deze situatie zich voordoen, dan wordt de betreffende groep leerlingen de eerste dag van afwezigheid over andere groepen verdeeld. Indien er voor de tweede dag van afwezigheid nog steeds geen vervanging is, dan zijn wij genoodzaakt de kinderen vrij te geven.  

Uiteraard informeren wij u hier zo spoedig mogelijk over, zodat u eventuele opvang kunt regelen. ? Wij begrijpen dat het voor u vervelend kan zijn als uw kind(eren) onverwachts thuis moeten blijven. Ook wij willen dit te allen tijde voorkomen. Wij vragen uw begrip in die situaties waarin dit echter niet mogelijk is gebleken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepen

De kinderen zijn ingedeeld in basisgroepen. Dit zijn groepen waarin kinderen van verschillende leeftijden samen werken. Ieder kind heeft daardoor een wisselende rol; die van jongste, oudste of middelste. Momenteel zitten de kinderen van de groepen 1 en 2 bij elkaar, de groepen 3,4 en 5, de groepen 6 en 7. Groep 8 is dit schooljaar een homogene groep. 

We willen graag dat kinderen door de hele school met elkaar samen werken en samen leren. Daarom wordt er ook regelmatig groepsdoorbrekend gewerkt. Instructies van rekenen, taal en lezen vinden vaak in niveaugroepen plaats. Elke basisgroep heeft maximaal twee leerkrachten. De parallelle basisgroepen werken als een unit met elkaar samen. De leerkrachten worden ondersteund door een intern begeleider die de leerlingzorg coördineert en de leer ondersteunt. Meerdere dagen in de week is er een leerkracht/onderwijsassisent die leerlingen extra begeleiding kan gevenIn het schooljaar 2020-2021 is er een vakleerkracht gymnastiek die iedere groep een uur gymnastiek per week geeft. Ook hebben we gedurende het schooljaar lessen ingeroosterd via Atelier Majeur. De gastdocent geeft les op het gebied van cultuur educatie/muziek. De sportcoach van Bv Sport geeft  het bewegingsonderwijs.

Dit jaar is de groepsbezetting

Onderbouw unit

 • Groep 1/2 A: Ingrid Strijker (ma,di) Joke Postma (wo, do, vr)
 • Groep 1/2 B: Monique v.d. Hoogen (ma,di) Greetje Wever (wo, do, vr)

Middenbouw unit

 • Groep 3/4/5A: Wendy Geamers (ma,di,wo*) Berna Vissia (wo*,do, vr)
 • Groep 3/4/5B: Linda Jonkers (ma,di,wo) en Ina Bottema (do*, vr)
 • Onderwijsassisent: Metha Hogeterp (ma,di,wo,do)

Bovenbouw unit

 • Groep 6/7: Ina Bottema (ma, di) Joke v Alteren (wo, do, vr)
 • Onderwijsassistent 6/7 Jet Klaren (dagelijks tot 13.00 uur)
 • Groep 8: Willian van Dijk (ma, di, wo ,do ,vr)
 • Zij instromer Erwin Zwart (ma, wo)
 • Onderwijsassisent alle groepen taalondersteuning: Fokje Heite (dagelijks tot 13:00 uur)  
 • Conciërge: Rommert Talen (dagelijks tot 12 uur)
 • Intern begeleider: Ina Borstlap (di en do)
 • Gymdocent Docent: Niels den Braven (di)
 • Administratief medewerker: Yvonne Ferwerda (vr ochtend)
 • Directeur: Petra de Leeuw (di, wo, do, vr)

Start van de dag

Tien minuten voor aanvang van de les, dus om 8.20 uur, mogen de kinderen naar binnen gaan. Kinderen mogen ook buiten spelen. Om 8.25 uur gaat de bel zodat de lessen kunnen beginnen om 8.30 uur. De ouders dienen dan de lokalen te hebben verlaten. Het is storend voor kinderen en leerkrachten als er mensen te laat komen. We vragen iedereen dan ook hier rekening mee te houden en op tijd te zijn.

Afspraken van de hele school

 • We houden rekening met elkaar
 • We zijn zuinig op onze spullen en onze omgeving
 • We zorgen voor elkaar en helpen elkaar

Aan de hand van deze regels worden in het begin van het schooljaar de regels in de groep vastgesteld. Dit noemen we een groepscontract. Dit groepscontract is bedoeld om op een goede manier met elkaar om te gaan. Zo zal iedereen ook de gevolgen moeten en willen accepteren van zijn/haar doen en laten.

Op het plein gelden de volgende regels:

 • Spelen op het plein en de fietsen in de rekken plaatsen.
 • We blijven binnen de afrastering.
 • Afval doen we in de afvalbakken.
 • We zijn zuinig op het plein speel-materiaal.
 • We gebruiken het materiaal waarvoor het is bedoeld.
 • Klimmen mag op de speeltoestellen.
 • We lopen met onze fiets aan de hand

We zouden het fijn vinden als de ouders de kinderen ook op deze regels blijven wijzen. 

Kleding kleuters

We adviseren de kinderen in gemakkelijk zittende kleding naar school te laten gaan die eventueel ook vuil mag worden. Bij het verven en bij de watertafel wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van plastic schortjes. Wilt u de laarzen van een naam voorzien en de jassen van een lus, dit voorkomt zoekpartijen. Tijdens de kleutergymnastiek en de spellessen dragen de kinderen gymschoenen en gymkleren. We hebben voorkeur voor gymschoenen met klittenband. Graag voorzien van naam.

Traktaties en pauzehap

Veel kinderen nemen brood, koek, drinken of fruit mee. De pauzehap, fruit of brood, is belangrijk want het levert uw kind weer energie op voor de rest van de ochtend. Op verjaardagen mag worden getrakteerd, bij voorkeur met een gezonde traktatie. U kunt ook kiezen voor een aardigheidje, zoals bijvoorbeeld een potlood of mini speeltje. Wilt u met verjaardag traktaties er rekening mee houden dat er kinderen allergisch zijn voor kleur-, geur- en smaakstoffen? Wilt u de leerkracht dezelfde traktatie als de kinderen geven.

Rookverbod

Sinds augustus 2020 moeten alle schoolpleinen rookvrij zijn. Er geldt voor iedereen in het gehele schoolgebouw een rookverbod. Dat geldt we ook voor wachtende ouders op het plein. Ook gezamenlijke activiteiten houden we graag rookvrij.

Hoofdluis

Iedereen kan hoofdluis krijgen. Ze kunnen veel last veroorzaken, omdat het echte “overlopers” zijn. Via een hoofd of jas lopen ze zo naar iemand anders. Na iedere vakantie controleren een paar ouders de kinderen om luizenvrij te blijven. Mochten er luizen in de groep van uw kind zijn geconstateerd, dan wordt u daarover zo snel mogelijk geïnformeerd.

Schoolarts

De kinderen van groep 2 (de 5-jarigen) en 7 krijgen een oproep om bij de schoolarts van de GGD te verschijnen met een van de ouders /verzorgers. De ouders ontvangen voorafgaand aan het onderzoek een vragenlijst. Bij de 5-jarigen bestaat het onderzoek uit een uitgebreid lichamelijk onderzoek en een gesprek over opvoeding, gedrag en gezondheid, zoals groei, motoriek, spraak en taal. In groep 7 is dit een onderzoek van de lichamelijke groei en een gesprek over opvoeding, gedrag, sociale ontwikkeling. Een extra onderzoek kan plaatsvinden op verzoek van de ouders of groepsleerkracht. Bij vragen of zorgen kunt contact opnemen met de jeugdarts of – verpleegkundige van GGD Fryslân jeugdgezondheidszorg via 088 22 99 444.

Bereikbaar?

Zorgt u dat de leerkrachten van uw kind het goede telefoonnummer en e-mailadres in de groepsmap heeft? Soms blijkt dat ouders een ander nummer in gebruik hebben dan in onze administratie staat vermeld. Geeft u wijzigingen op tijd aan ons door. Dit voorkomt problemen.

Gevonden voorwerpen

Voor iedere vakantie ruimen we de gevonden voorwerpen op. We hebben op school een “mand” waarin wij de gevonden voorwerpen bewaren. Deze staat meestal naast de ingang. Als u iets kwijt bent, kunt u daar kijken.

Mobieltjes

Tijdens schooltijd mogen de kinderen hun mobieltje niet gebruiken tenzij dit nadrukkelijk wordt toegestaan voor onderwijsdoeleinden. De school is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van meegebrachte mobiele telefoons.

Schoolreisje

Het schoolreisje maakt onderdeel uit van ons onderwijsprogramma. Wij achten het dan ook van wezenlijk belang dat kinderen meegaan op schoolreis. Alleen in zeer bijzondere situaties kan daarvan worden afgeweken. Ouders/verzorgers dienen daartoe contact op te nemen met de directie van de school. Mocht na onderling overleg worden besloten dat uw kind niet meegaat, dan zorgt de school voor een passend onderwijsaanbod binnen een andere groep.

Klasindeling

 • Combinatiegroepen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw starten de kinderen na de inlooptijd in de kring. Daarna werken de kinderen in hoeken. Activiteiten zijn bijvoorbeeld bouwen, schilderen, werken met ontwikkelingsmateriaal, vieringen voorbereiden, werken met de computer of ipad, watertafel, zandtafel, werken in het winkeltje, lezen, schrijven en spelen. Daarnaast gaan de groepen meerdere keren per dag naar buiten.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij werken met een zestal projecten per jaar. Deze projecten dekken door de jaren heen alle kerndoelen. De werktijd voor wereldorientatie, kunstzinnige vorming en levensbeschouwing zijn opgenomen binnen de projecten.

Dit jaar hebben we de volgende schoolbrede projecten:

 • Project Wij; Gouden weken (sociaal emotionele vorming)
 • Project Verkeer; (verkeer en verkeersveiligheid)
 • Project "En toen " rondom kinderboekenweek (geschiedenis)
 • Project Feesten rondom Sinterklaas en kerst (culturen)
 • Project "Nieuw leven" rondom voorjaar. (biologie)
 • Project Afval; recycling, afvalverwerking (duurzaamheid)

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het Schoolondersteuningsprofiel staat op de pagina van onze school op de website www.scholenopdekaart.nl bij Beleid => Schoolondersteuningsprofiel.

Ondersteuning leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben, worden op onze school zoveel mogelijk in de eigen groep ondersteund. Deze leerlingen kunnen een aparte leerlijn volgen of bijvoorbeeld extra instructie en begeleiding krijgen. Als het niet mogelijk is om deze begeleiding door de eigen leerkracht te laten uitvoeren, worden hiervoor vanuit de zorgmiddelen van de school onderwijsassistenten ingezet. Bij het verdelen van het aantal beschikbare uren wordt afgewogen in welke groep de ondersteuning het meest noodzakelijk is en hoeveel uren er voor een leerling moeten worden ingezet.

Ondersteuning van het jonge kind

Voor kinderen die de peuterspeelzaal hebben bezocht, is met de peuterspeelzaal een warme overdracht geregeld, zodat het jonge kind een fijne start kan maken op de basisschool. Zes weken voordat het kind vier jaar wordt, wordt er door de leerkracht contact opgenomen om vijf momenten in te plannen waarop het kind langzamerhand aan de basisschool kan wennen.

In de kleutergroep is de zorg om welbevinden en sociaal-emotionele vorming groot. Wanneer het kind zich veilig en prettig voelt in de groep, kan het zich ontplooien. Met behulp van de observatiemethode kleuterplein wordt de ontwikkeling van de kinderen op de diverse ontwikkelingsgebieden nauwlettend in de gaten gehouden. De leerkracht bepaalt op basis van deze observaties welke ontwikkelingsdoelen de komende periode centraal zullen staan.

Steeds wordt het kind op een speelse manier uitgedaagd om iets nieuws te leren. In groep 1 en 2 wordt onder andere gewerkt aan getalbegrip en fonemisch bewustzijn, zodat er een goede aansluiting op groep 3 bewerkstelligd wordt. Op Het Vogelnest gebruiken we daarnaast de voorschot methode om juist onze taalzwakke kinderen optimaal aan te laten sluiten bij de overgang naar groep 3. Deze overgang is de lastigste van de hele basisschooltijd. Wanneer is een kind nu klaar om naar groep 3 te gaan en wanneer is het beter om nog een jaar optimaal te spelen en leren in groep 2. Wij kijken naar de specifieke kenmerken en eisen die gesteld worden aan een kind aan het eind van groep 2. Deze zijn opgenomen in ons leerlingvolgsysteem. Zijn er van beide kanten twijfels, dan nemen we onderling contact op om een eventuele kleuterverlenging te bespreken

Jonge kinderen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen uiteraard ook de ondersteuning die staat beschreven bij de ondersteuning van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte.

Intern begeleider

Op onze school is een interne begeleider aangesteld die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de leerlingenzorg. Op het Vogelnest is dit Ina Borstlap (ina.borstlap@ambion.nl). Zij houdt zich onder andere bezig met:

 • het informeren, begeleiden en ondersteunen van collega’s en ouders;
 • het organiseren en voorzitten van leerlingen- en groepsbesprekingen;
 • het in samenspraak met de directeur vormgeven van het beleid ten aanzien van de zorg

Zijn er problemen ten aanzien van de extra begeleiding van uw kind, dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met de groepsleerkracht.

HGPD

Voor sommige leerlingen is de basisondersteuning niet toereikend. De leerkracht, de intern begeleider, ouders en/of de leerling zelf signaleren stagnatie in het onderwijsleerproces. Dit kan zijn op cognitief, sociaal-emotioneel en/of lichamelijk gebied. De leerling wordt dan samen met de ouders besproken binnen de Handelingsgerichte Proces Diagnostiek (HGPD) met de orthopedagoog van de bovenschoolse ondersteunings unit (BOU). Tijdens de HGPD nemen we de vraag van de groepsleerkracht als uitgangspunt. De vraag wordt benaderd als een afstemmingsprobleem, namelijk hoe kan ik als groepsleerkracht mijn onderwijsaanbod dusdanig aanpassen dat ik tegemoet kom aan de specifieke onderwijsbehoefte van deze leerling. Om de vraag van de groepsleerkracht te kunnen beantwoorden wordt gericht informatie verzameld. Dit gebeurt in eerste instantie tijdens het HGPD- gesprek met de leerkracht, ouders, intern begeleider en orthopedagoog. Indien nodig kan er nadere informatie worden verzameld door middel van observatie, vragenlijsten of deelonderzoeken. Belangrijk bij het verzamelen van informatie is dat er wordt gezocht naar beschermende en compenserende factoren. Na een gezamenlijke analyse van de gegevens worden op basis van een voorlopige probleemverklaring doelen op korte en lange termijn vastgesteld en de taakverdeling afgesproken. HGPD heeft een cyclisch karakter. Dat betekent dat een leerling in principe meerdere keren wordt besproken.

Dyslexieprotocol

Het doel van het protocol dyslexie & leesproblemen is om leerlingen met dyslexie vroegtijdig te signaleren om hen vervolgens een adequaat begeleidingstraject te kunnen geven. Voor kinderen met ernstige dyslexie wordt het onderzoek, de dyslexieverklaring en zestien maanden intensieve begeleiding vergoedt door de gemeente. De school heeft de plicht om te signaleren, vroegtijdige interventies te plegen en een goed dossier te verzorgen. Vervolgens nemen de ouders het dossier mee naar een bureau dat een dyslexieonderzoek mag uitvoeren.

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Het samenwerkingsverband heeft een aantal wettelijke taken. De belangrijkste hiervan is het maken van een ondersteuningsplan waarin wordt vastgelegd hoe kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Ook staat er in het ondersteuningsplan welk niveau van basisondersteuning alle scholen in het samenwerkingsverband ten minste moeten bieden. Verder wordt beschreven hoe de middelen voor extra ondersteuning worden verdeeld over de scholen in het samenwerkingsverband.

Meer informatie over het samenwerkingsverband is te vinden op de website passend onderwijs Fryslan

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven