Basisschool Futura - school met de Bijbel

Beugel 201 8447 AT Heerenveen

  • De iPad is een belangrijk middel om aan te sluiten bij het individuele niveau van de leerling. Ze kunnen o.a. werken aan hun eigen doelen.
  • We bereiden ze voor op de toekomst. We werken vaardigheden die ze later nodig hebben. O.a. door te werken met robots en een 3D-printer.
  • Wij geloven dat God elk kind uniek heeft geschapen met eigen gaven en talenten. Wij helpen dit te ontwikkelen en tot  bloei te laten komen.

In het kort

Toelichting van de school

FUTURA

Geloven in de toekomst

Futura is een school gericht op de toekomst. Wij geloven dat elk kind uniek geschapen is met eigen gaven, talenten en kwaliteiten. Wij willen hen zo begeleiden dat ze dit optimaal kunnen ontwikkelen. Dit willen we doen door goed onderwijs aan te bieden wat hen boeit en motiveert, door de vakken wereldoriëntatie thematisch aan te bieden en digitale vaardigheden aan te leren. Daarnaast hebben we 'zicht op elk kind' hoog in het vaandel. Elk kind wordt gezien! Hierdoor kunnen we goed aansluiten bij de onderwijsbehoeftes en ontwikkeling van elk kind.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • School met de Bijbel
  • Geloven in de toekomst
  • Doelgericht
  • Thematisch
  • Veilig, geborgen, gewaardeerd

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Futura is een kleine gemoedelijke school waar aandacht voor het individuele kind hoog in het vaandel staat.

Door een duidelijke visie, open en toegankelijker te zijn voor christelijke ouders en kinderen zetten we in op groei. De prognoses voor de komende jaren laten dit ook zien.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
43
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven