De Horsthoek

Oenerweg 7 8181 RE Heerde

  • Feest, want de Horsthoek sinds 1880 mag op haar huidige locatie blijven. Toekomstgericht onderwijs in een gerenoveerd authentiek gebouw.
  • De oudste basisschool van Nederland waar nog steeds in het originele gebouw toekomstgericht onderwijs gegeven wordt.

In het kort

Toelichting van de school

In het buitengebied van Heerde staat onze school; de Horsthoek. Het is een basisschool waar onderwijs met ontwikkelingsgerichte kenmerken wordt aangeboden. Alle activiteiten worden vanuit een gezamenlijke visie en missie uitgevoerd. Daarbij staat voorop dat kinderen van nature nieuwsgierig zijn en open staan voor de ander en de wereld om zich heen. Deze schoolgids geeft aan waar wij op dit moment staan met ons onderwijs.  Dit onderwijs willen wij steeds ontwikkelen en daarmee verbeteren.  Ieder schooljaar stellen we deze schoolgids met actuele informatie bij. Wij hopen dat je na het lezen een goed beeld van onze school hebt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ontwikkelingsgericht onderwijs
  • goed pedagogisch klimaat
  • veel aandacht voor zorg
  • portfolio
  • kindgesprekken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
88
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven