De Evenaar

Van der Waalslaan 33 2105 TC Heemstede

  • Schoolfoto van De Evenaar
  • Schoolfoto van De Evenaar
  • Schoolfoto van De Evenaar
  • Schoolfoto van De Evenaar

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Basisschool De Evenaar, de school voor hoofd , hart en handen in Heemstede. Een kleinschalige, openbaar toegankelijke basisschool centraal gelegen in de rustige woonwijk, de Geleerdenwijk. De school huisvest kinderen uit Heemstede, Haarlem,  Schalkwijk en Vijfhuizen.

Onze school heeft als motto 'de school voor hoofd, hart en handen". Natuurlijk zijn we een school waar kinderen goed leren lezen, rekenen enz. Maar om te kunnen leren, moet een kind zich vooral veilig voelen, lekker in zijn vel zitten. Naast kennis (hoofd) neemt gevoel (hart) en expressie ( handen) een belangrijke plaats in.

Het streven van de school is gericht op een veilige,sfeervolle en effectief georganiseerde school, waar kinderen zich goed voelen,waar de tijd goed wordt gebruikt en het onderwijs goed is georganiseerd. Dit resulteert in hoge Cito-scores boven het landelijk gemiddelde. Jaarlijks is de uitstroom naar havo/vwo gemiddeld 80%. Van het voortgezet onderwijs krijgen wij terug als feedback dat Evenaar-leerlingen naast een goed cognitief niveau ,creatief zijn in handen en denken, oplossingsgericht zijn en goed kunnen samenwerken. Uit school enquêtes blijkt dat de ouders zeer tevreden zijn over de omgang met de leerkrachten en bij de leerlingen staat op nummer 1 dat De Evenaar een fijne school is.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Hoofd, hart en handen
  • Opbrengst gericht werken
  • Veiligheid en geborgenheid
  • Samenwerking
  • Plezier en enthousiast

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Evenaar opende op 5 september 1988 zijn deuren en is al 30 jaar in ontwikkeling. In de loop van deze jaren is de school sterk gegroeid: van 71 leerlingen in 1988 tot 220 leerlingen aan het einde schooljaar 2017-2018. Door ieder jaar een vast aantal nieuwe leerlingen in de kleutergroepen binnen te laten komen, probeert het bestuur samen met de directeur te bereiken dat de school de komende jaren niet veel groter en ook niet veel kleiner wordt. De school streeft ernaar om de maatschappij te blijven volgen en dit betekent het streven naar verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, verdere ontwikkeling van het principe“opbrengst gericht werken” en het integreren van 21 ste eeuwse vaardigheden in ons onderwijs. Aan het begin van dit schooljaar bezochten 190 leerlingen de school, in de loop van het schooljaar zal dit groeien tot ongeveer 215 leerlingen. Zij zijn verdeeld over 8 groepen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
182
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Evenaar hanteert een continurooster. De kinderen gaan bijna iedere dag van 8.30 – 14.30 uur naar school.  In de kleutergroepen lunchen de kinderen met een pedagogisch medewerker van Op Stoom en vanaf groep 3 met een leerkracht in de klas.

Op Stoom biedt voor-en naschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar in basisschool De Evenaar. Naschoolse opvang is niet alleen leuk voor jonge, maar ook voor oudere kinderen. Op Stoom biedt inspirerende activiteiten voor jong en oud op het gebied van kunst, sport, muziek, natuur en toneel. Naast de vertrouwde medewerkers van de groep heeft Op Stoom ook ‘Reizigers’, vakspecialisten in ICT of koken bijvoorbeeld.  Meld uw kind aan via www.opstoom.nl of  telefoonnummer:023-5443397. 

Daarnaast werken we ook samen met de volgende organisaties: Casca, Les Petits en de Schuijlenburght.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven