De Evenaar

Van der Waalslaan 33 2105 TC Heemstede

  • Schoolfoto van De Evenaar
  • Schoolfoto van De Evenaar
  • Schoolfoto van De Evenaar

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school werken we vanaf groep 3 met homogene groepen. Onze twee kleutergroepen zijn gecombineerd, groep 1 en 2 kinderen zitten bij elkaar. We kunnen hierdoor goed inspelen op de individuele ontwikkeling van het jonge kind en de kinderen leren op een speelse manier van elkaar.

Door een klassenmanagement te hebben waarin ruimte is voor zelfstandig werken, heeft de leerkracht tijd om groepjes kinderen goed te begeleiden. Het kan hierbij dus gaan om kinderen die extra uitdaging nodig hebben of om kinderen die extra instructie en oefening nodig hebben. Dit wordt vastgelegd in een groepsplan.

Samenwerken en zorg dragen voor elkaar vinden we heel belangrijk. Een van de werkvormen die we in dit kader in de hele school laten plaatsvinden is tutoring. Oudere leerlingen worden aan jongere leerlingen gekoppeld en doen 1 keer per week een activiteit.

Naast de vakleerkrachten beeldende vorming, muziek en bewegingsonderwijs hebben we ook een vakleerkracht toneel. Twee keer per maand krijgen de kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 toneelles.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Terug naar boven