Katholieke Basisschool De Lunetten

Maerten v Heemskerckstr 146 1965 GG Heemskerk

  • Wie De Lunetten binnenloopt kan het niet ontgaan; de gymzalen vormen letterlijk het hart van onze school.
  • De Lunetten is gehuisvest in een modern gebouw aan de Maerten van Heemskerckstraat, op de grens van Heemskerk en Beverwijk.
  • Een van onze ambities; Het ontwikkelen van sociale vaardigheden; samen leren, spelen, sporten en bewegen.
  • Het kleuterdeel van het schoolplein.
  • Het plezier in lezen staat voorop, daarom hebben we een uitgebreide en gevarieerde schoolbibliotheek.

In het kort

Toelichting van de school

Voor het eerst naar de basisschool, voor ieder kind is dit een hele stap en ook voor ouders een hele gebeurtenis. De Lunetten, de school in beweging! Op diverse manieren zijn wij in beweging met en voor alle kinderen. De Lunetten biedt daarom een stevige basis voor het leren!

We willen met ons onderwijs bereiken dat het beste uit ieder kind wordt gehaald en dat we bijdragen aan een goede samenleving.

Een moderne school, op de grens van Beverwijk en Heemskerk. De meeste leerlingen komen uit de Heemskerkse wijk De Waterakkers. Een flink deel van de leerlingen komt daarnaast uit Beverwijk; zij wonen in de Pilotenbuurt of de Westertuinen.

De Lunetten is een relatief grote basisschool met ca. 485 leerlingen en 45 personeelsleden. Toch komt de school eerder kleinschalig over, doordat elke twee lokalen een gezamenlijk entree hebben; de leerlingen komen zo elke dag hun klas binnen in een rustige, vertrouwde sfeer. De school is gehuisvest in een modern gebouw met een eigen inpandige gymzaal. De Lunetten is een school van Stichting Fedra in Beverwijk.

Welschap Kinderopvang biedt in het schoolgebouw behalve tussen- en naschoolse opvang, ook peuteropvang aan.                                            We vormen een "brede"school die ook na schooltijd diverse activiteiten aanbiedt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden en plezier
  • Eigen mogelijkheden en succes
  • Sport en beweging
  • Competentie, autonomie,relatie
  • Balans

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn dit schooljaar gestart met 482 leerlingen (1 oktobertelling). We zien de laatste jaren een voorzichtige stijging in ons leerlingenaantal. We verwachten dit schooljaar met ongeveer 533 leerlingen het schooljaar af te sluiten. We hebben op dit moment dan een gemiddelde groepsgrootte van ongeveer 26 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
482
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze leerlingen krijgen iedere dag van 8.30 uur tot 14.15 uur les. Onze school kent een continurooster. Dat betekent dat de leerlingen alle schooldagen tussen de middag op school blijven om te eten. De leerlingen nemen hiervoor zelf een lunchpakketje mee. De leerlingen eten onder begeleiding van de leerkracht of van een pedagogisch medewerker van Welschap Kinderopvang.

De pauzetijden zijn niet voor de hele school gelijk. Zo zorgen we ervoor dat niet alle groepen tegelijk op het schoolplein spelen. De ochtendpauzes vinden plaats tussen 10.00 uur en 10.45 uur (15 minuten buiten). De lunchpauzes zijn vanaf 11.45 uur tot 13.15 (30 minuten buiten).

Honden zijn niet toegestaan op het schoolplein.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven