Basisschool De Zevenhoeven

Maerelaan 248 a 1963 KH Heemskerk

Schoolfoto van Basisschool De Zevenhoeven

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

BS De Zevenhoeven scoort als school een 3,47. Daarmee scoort de school een ruim voldoende.

De respons op de Vragenlijst was 98. Het responspercentage is uitstekend, daardoor geeft de uitslag een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de kinderen.

Op alle beleidsterreinen is er voldoende gescoord. De kinderen hebben de school ook een cijfer gegeven, namelijk een 8,4. 

Wij zijn zeer tevreden met de hoge score van onze leerlingen!

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In april 2021 is de oudertevredenheidpeiling afgenomen. BS De Zevenhoeven scoort als school een 3,29. Daarmee scoort de school ruim voldoende. Onze ouders hebben onze school ook een mooi cijfer gegeven, namelijk een 7,5.

Wij zijn tevreden met de uitslag van de tevredenheidspeiling. 


Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven