Kindcentrum Zevenhoeven

Maerelaan 248 a 1963 KH Heemskerk

 • Schoolfoto van Kindcentrum Zevenhoeven
 • Schoolfoto van Kindcentrum Zevenhoeven
 • Schoolfoto van Kindcentrum Zevenhoeven
 • Schoolfoto van Kindcentrum Zevenhoeven
 • Schoolfoto van Kindcentrum Zevenhoeven

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van kindcentrum Zevenhoeven.

De Zevenhoeven is een openbare school, waar ieder kind en iedere leerkracht welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

De Zevenhoeven is een school: 

 • waar we werken aan een veilige school waar geen ruimte is voor pestgedrag; 
 • waar we hard werken om optimale prestaties met de leerlingen te behalen;
 • waar we leerlingen voorbereiden op hun plaats in de maatschappij; 
 • waar dit met goed geschoolde leerkrachten, goede methodes en duidelijke doelen wordt bereikt;
 • waar ieder kind bovenal een fijne schooltijd heeft

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Veiligheid en structuur
 • Ouders + school = partnerschap
 • Kinderen staan centraal
 • Professionalisering
 • Cultuuronderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Zevenhoeven is een school gelegen in de wijk De Die; een rustige omgeving met veel groen en speelvelden voor kinderen. Via diverse voetpaden is de school ook gemakkelijk bereikbaar voor kinderen uit de wijk Breedweer. Behalve uit Breedweer en De Die komen leerlingen uit De Maer en van de andere kant van De Baandert.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
202
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Lestijden:

Op De Zevenhoeven werken we met een continurooster. Dit wil zeggen dat kinderen op onze school overblijven. De overblijf is gratis en wordt verzorgd door de school. Wel is het belangrijk dat uw kind een (gezonde) lunch mee krijgt. Alle kinderen hebben dezelfde schooltijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 8.30 uur tot 14.15 uur woensdag: van 8.30 uur tot 12.15 uur (woensdagmiddag is er geen school)

Inlooptijd:

’s Morgens om 8.20 uur gaat de deur open voor de leerlingen en zij mogen dan naar binnen. Om 8.30 uur gaat de bel. Dan moeten alle kinderen in de klas zitten en kunnen de lessen beginnen. Om 14.15 uur zijn de lessen afgelopen. We doen ons best om daarna zo spoedig mogelijk de kinderen te laten vertrekken.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven